Ohita valikko

Variskan koulu

Variskan koulu on suomenkielinen yläkoulu, jossa opiskellaan vuosiluokilla 7-9.

Esimerkkejä koulun toiminnasta

Tässä joitakin esimerkkejä Variskan koulun toiminnasta:

Variskan koulu valmistui vuonna 1990 ja sen on suunnitellut arkkitehti Asko Halme. Noin 400 oppilaan yläkoulu sijaitsee lähellä Vanhan Vaasan historiallisia maisemia, joita hyödynnetään sekä koulun juhlissa että arjessa. Variskan tunnistat väreistä: punainen, oranssi, keltainen ja musta.

Jo Variskan koulun alkuajoista lähtien olemme ylläpitäneet Variskan henkeä, jossa korostuu oppilaiden hyvinvointi ja osallisuus sekä myönteinen minäkuva ja kaikkien kunnioittaminen. Jokainen on tärkeä niin yksilönä kuin yhteisön jäsenenä.

 • Variskalla toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia, osallistumista ja yhteistoimintaa, kuten myös opetuksen järjestäjän ja oppilaiden välistä yhteistyötä.
 • Variska on mukana tukioppilastoiminnassa. Tavoitteena on toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen koulussa, nuorten osallisuuden lisääminen koulussa, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä yksilönä kehittyminen esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä lisäämällä.
 • Variskan koulu on ottanut käyttöön vuonna 2010 kiusaamisen vastaisen KiVa Koulu -ohjelman. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta.
 • Ympäristökasvatuksen osalta Variskan koulu on mukana Vihreä lippu -hankkeessa, joka on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Vuonna 2012 koulu sai vihreän lipun käyttöoikeuden tunnustuksena hankkeen kriteerien täyttymisestä.
 • Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman myötä pyritään tuomaan koulupäivään lisää aktiivisuutta ja oppilaita osallistavaa toimintaa.
 • Variska on lukeva koulu. Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää Suomessa asuvien lukutaitoa. Lukuliike pyrkii laajentamaan lukutaidon käsitettä ja tuomaan esiin monilukutaitoa sekä monikielisyyttä.
 • Koulumme on kansainvälinen.  Arjessamme kuulee monia eri äidinkieliä. Jokaisesta vuosiluokasta löytyy kielipainotteinen luokka. Pitkäaikainen yhteistyökumppani ja ystävyyskoulumme on Viron Pärnussa sijaitseva Maikooli. Leirikouluja ja retkiä tehdään niin ulkomaille, kuin myös kotimaan kohteisiin. Yksi suosittu leirikoulumuoto on Variskan eräkerho, joka syksyisin tekee vaellusretken Lappiin.
 • Oppilaiden on mahdollista opiskella painotetussa opetuksessa seuraavissa oppiaineissa: liikunta, luonnontieteet ja matematiikka (luma) sekä kielet.
 • Yxgärden historiallinen, alun perinkin koulupuutarhaksi perustettu runsaslajinen puutarha ja Alkulan hyötypuutarha toimivat Variskan koulupuutarhoina. Koulupuutarhoja hyödynnetään useiden oppiaineiden tunneilla. Alkulassa viljellään vihanneksia ja juureksia erityisesti kotitaloustuntien tarpeita varten. Oppilaat voivat tehdä myös kesätöitä kummallakin puutarhalla.
 • Koulussamme toimii JOPO-luokka eli joustavan perusopetuksen luokka.  JOPO-luokka toimii yleisopetuksen tavoittein ja sisällöin eikä ole erityisopetusta. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta opetusjärjestelyt poikkeavat perinteisestä opiskelusta. Opetuksen painopisteenä ovat toiminnalliset työmuodot sekä opiskelu työpaikoilla, aidoissa työympäristöissä.
 • Variskalla olemme mukana Teppo-toiminnassa. Teppo on joustavaa työelämäpainotteista perusopetusta. Opiskelu on käytännönläheistä ja yksilöllisen opiskelupolun mahdollistava, vaihtoehtoinen tapa suorittaa peruskoulua.

 

Näistä kanavista voit seurata Variskan koulua:
Variskan koulun tapahtumia –blogi: variskankoulu.blogspot.com
Instagram: Variskan koulu
Facebook: Variskan koulun tapahtumia

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

 • Koulun henkilökunnan sähköposti etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi
 • Oppilashuollon henkilökunta eli terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat siirtyneet hyvinvointikuntayhtymän alaisuuteen. Heidän sähköpostinsa ovat muotoa etunimi.sukunimi@ovph.fi