Ohita valikko

Variskan yhtenäiskoulu

Variskan yläkoulu valmistui vuonna 1990 ja sen on suunnitellut arkkitehti Asko Halme. Uusi siipi, jonka on suunnitellut arkkitehti Kimmo Mansisto, otettiin käyttöön elokuussa 2022 yhtenäiskoulun toiminnan alkaessa.

Noin 600 oppilaan luokkien 1-9 koulu sijaitsee lähellä Vanhan Vaasan historiallisia maisemia, joita hyödynnetään sekä koulun juhlissa että arjessa. Variskan yhtenäiskoulussa tärkeitä tavoitteita ovat oppilaiden hyvinvointi ja osallisuus sekä myönteinen minäkuva ja kaikkien kunnioittaminen. Jokainen on tärkeä niin yksilönä kuin yhteisön jäsenenä.

 • Variskan yhtenäiskoulussa toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia, osallistumista ja yhteistoimintaa.
 • Variskan yhtenäiskoulu on mukana tukioppilastoiminnassa. Tavoitteena on toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen koulussa, lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen koulussa, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä yksilönä kehittyminen.
 • Koulussa on otettu käyttöön kiusaamisen vastainen KiVa Koulu -ohjelma jo vuonna 2010. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta.
 • Variskan yhtenäiskoulu on mukana Vihreä lippu -hankkeessa, joka on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Vuonna 2012 koulu sai vihreän lipun käyttöoikeuden tunnustuksena hankkeen kriteerien täyttymisestä.
 • Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman myötä pyritään tuomaan koulupäivään lisää aktiivisuutta ja oppilaita osallistavaa toimintaa.
 • Variskan yhtenäiskoulu on lukeva koulu. Oppilaiden lukutaitoa edistetään ja samalla pyritään laajentamaan lukutaidon käsitettä ja tuomaan esiin monilukutaitoa sekä monikielisyyttä.
 • Koulumme on kansainvälinen.  Arjessamme kuulee monia eri äidinkieliä. Leirikouluja ja retkiä tehdään niin ulkomaille kuin myös kotimaan kohteisiin. Yksi yläluokkien suosittu leirikoulumuoto on Variskan eräkerho, joka syksyisin tekee vaellusretken Lappiin.
 • Yläluokan oppilaiden on mahdollista opiskella painotetussa opetuksessa seuraavissa oppiaineissa: liikunta, matemaattis- luonnontieteelliset aineet sekä kielet.
 • Yxgärden historiallinen puutarha sekä Alkulan hyötypuutarha toimivat Variskan koulupuutarhoina. Alkulassa viljellään vihanneksia ja juureksia erityisesti yläluokkien kotitaloustuntien tarpeita varten. Yläluokkien oppilaat voivat tehdä myös kesätöitä kummallakin puutarhalla.
 • Koulussamme toimii 6 pienryhmää luokilla 7-9, valmistava luokka sekä JOPO-luokka eli joustavan perusopetuksen luokka vuosiluokilla 8-9.  JOPO-luokka toimii yleisopetuksen tavoittein ja sisällöin eikä ole erityisopetusta. Opetuksen painopisteenä ovat toiminnalliset työmuodot sekä opiskelu työpaikoilla, aidoissa työympäristöissä.
 • Näistä kanavista voit seurata Variskan yhtenäiskoulua:

Vanhempainyhdistys

Variskan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistystoiminta on jaettu alaluokkien ja yläluokkien yhdistyksiin.

Yhdistykset järjestävät sekä yhdessä että erikseen toimintaa 1.-6. luokkien ja 7.-9. luokkien toiveiden pohjalta ja tukevat luokkia ja koulua myös rahallisesti, jotta tavallisten koulupäivien lisäksi saadaan oppilaille vähän jotain pientä extrakivaa erikoispäiviin.

Vanhempainyhdistyksen jäsenenä pääset suunnittelemaan tulevaa toimintaa sekä kuulet kouluarjesta ja tulevista tapahtumista jo ennakkoon. Meille on tärkeää tuoda Variskan koulua ja sen lähiympäristöä tunnetuksi.

Vanhempainyhdistys pyrkii myös tiedottamaan aluetta koskevista asioista niin oppilaiden vanhempia kuin myös kaupunkia tai alueen asukasyhdistyksiä. Yhdessä olemme enemmän!

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

 • Koulun henkilökunnan sähköposti etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi
 • Oppilashuollon henkilökunta eli terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat siirtyneet hyvinvointikuntayhtymän alaisuuteen. Heidän sähköpostinsa ovat muotoa etunimi.sukunimi@ovph.fi