Ohita valikko
Sataa Vaasan Kaupunki

Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen

Kiinteistön vesijohtoon ja jätevesiviemäriin tehtäviin muutoksiin on haettava toimenpidelupa. Lupahakemuksen voi jättää sähköisen asiointipalvelun kautta tai paperihakemuksena. Lupahakemukseen on liitettävä kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat sekä liittymätiedot.

Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen sekä vesi- ja viemärisuunnitelmien toimittaminen rakennusvalvontaan

Liittyminen Vaasan Veden verkostoihin toiminta-alueella (Lähde: Vaasan Vesi 4.2.2021)

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi (Vesihuoltolaki 7 §). Kun asuinalueesta tulee vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta, vesihuoltolaki astuu voimaan kyseisellä alueella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on liittämisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoon (Vesihuoltolaki 10 § 1 momentti).

Kiinteistön vesijohtoon ja jätevesiviemäriin tehtäviin muutoksiin on haettava toimenpidelupa Vaasan kaupungin rakennusvalvonnasta joko paperisena tai sähköisesti. Lupahakemukseen on liitettävä kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat sekä liittymätiedot.

Liittymätiedot suunnittelua varten tilataan Vaasan Vedeltä. Ne ovat maksuttomat ja voimassa yhden vuoden päiväyksestä. Liittyjä hankkii LVI-suunnittelijan, joka liittymätietojen pohjalta laatii kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat.

Rakennusvalvonta toimittaa suunnitelmat leimattuna hakijalle ja Vaasan Vedelle, minkä jälkeen Vaasan Vesi laatii liittymissopimuksen, joka lähetetään asiakkaalle allekirjoitettavaksi.

Jokaisella rakennustyömaalla, jolla suoritetaan vesi- ja viemäriteknisiä töitä, on oltava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja. KVV-työnjohtaja vastaa rakennushankkeen kaikista vesi- ja viemäriteknisistä asennuksista. Vaasan kaupungin rakennusvalvonta hyväksyy KVV-työnjohtajan, joka on nimettävä viimeistään ennen rakennuksen vesi- ja viemäritöiden aloittamista.

Asemakaava-alueella Vaasan Veden ja kiinteistön välinen vastuualueraja ja liitoskohta ovat tontin rajalla. Vaasan Vesi rakentaa liittymät tontin rajalle asti ja liittyjä vastaa tontilla tapahtuvista kaivuu- ja rakentamistöistä.

Haja-asutusalueella Vaasan Veden ja kiinteistön välinen vastuualueraja ja liitoskohta ovat runkojohdossa. Liittyjä vastaa tonttijohtojen rakentamisesta runkojohtoon asti.

Vaasan Vesi tekee aina liitostyöt vastuualuerajalla sekä asentaa kiinteistön vesimittarin. Nämä työt voidaan suorittaa vasta liittymissopimuksen valmistuttua.

Verkostoon liittymisestä veloitetaan liittymismaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Liittymislaskulle on tarvittaessa mahdollista sopia maksusuunnitelma, jossa lasku esimerkiksi jaetaan maksueriin. Maksusuunnitelmasta on aina oltava yhteydessä Vaasan Veden asiakaspalveluun.

Hulevedet eivät ole vesihuoltoa vaan rakennetulla alueella hulevesien hallintaan sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun säädöksiä. Hulevesistä yleisellä alueella huolehtii kaupungin Kuntatekniikka. Hulevesiä koskevat liittymätiedot ja verkostokartat tilataan edelleen Vaasan Vedeltä.

 

Lisätietoja Vaasan Veden nettisivuilta www.vaasanvesi.fi

 

Lue lisää: https://www.vaasanvesi.fi/toiminta-alueet