Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Unga

Ungdomars påverkningsmöjligheter

Det är viktigt för var och en att bli hörd, och rätt att påverka saker som gäller en själv ska tryggas för alla.

Åldersgränsen för att få rösta är vid de flesta val 18 år. Vid församlingsvalet är åldersgränsen 16 år och vid Vasas ungdomsval 13 år.

För att de ungas röst ska höras i beslutsfattandet, ska de höras på olika sätt. Den största påverkargruppen bland unga i ärenden som gäller hela Vasa stad är ungdomsfullmäktige.

De unga röstar själv in representanterna till ungdomsfullmäktige med två års mellanrum. Ungdomsfullmäktiges uppgift är att sträva efter att göra Vasa till den bästa platsen att bo och leva på ur de ungas perspektiv. Till ungdomsfullmäktige kan man lämna in idéer och initiativ för att genomföra det här.

Förutom ungdomsfullmäktige kan den unga också påverka på många andra sätt.

I frågor som ansluter sig till delaktighet och påverkan kan man vara i kontakt med koordinatorn för ungdomsärenden Anne-Mari Ikola.

Dina idéer är viktiga!

 

Ungdomsfullmäktige

Jag ville vara med i ungdomsfullmäktige, eftersom jag vill påverka och få nya erfarenheter och utmaningar. -Alina Östergård, vice ordförande som svarar för kommunikationen

Ungdomsfullmäktige 2019-2020 (en del saknas på bilden):

I alla frågor som gäller ungdomsfullmäktige, med idéer och initiativ kan du vara i kontakt med ordförande Kirill Helsing: helsing.kirill@gmail.com, 045 159 1905 eller koordinator för ungdomsärenden Anne-Mari Ikola, anne-mari.ikola@vaasa.fi, 040 162 9948.

Ytterligare information: Vasa ungdomsfullmäktige

 

Elevkårer

I alla Vasas grundskolor och läroanstalter på andra stadiet finns elevkårer. En elevkår består av alla elever och studerande vid en skola/läroanstalt. Elevkåren väljer alltid inom sig en styrelse för elevkåren, som behandlar och för vidare den egna läroanstaltens ärenden. Man kan alltid vända sig till elevkårens styrelse, om man vill förbättra någonting i den egna studiemiljön.

Andra sätt att påverka

Unga kan påverka både genom ungdomsfullmäktige och elevkårernas styrelser. Dessutom finns det andra sätt att påverka, såsom exempelvis:

  • Genom att ta direkt kontakt med beslutsfattare och tjänstemän (per telefon, e-post, ansikte mot ansikte)
  • Genom att skriva en insändare i tidningen (till exempel om något aktuellt ärende som berör unga)
  • Genom att samla namn i en adress för en viktig sak eller genom att delta i en manifestation
  • Genom att fästa uppmärksamhet på de egna konsumtionsvalen (hållbar utveckling, återvinning, egna val av mat osv.)

Ta kontakt

I ärenden som ansluter sig till delaktighet och möjligheter att påverka kan man vara i kontakt med koordinatorn för ungdomsärenden Anne-Mari Ikola. Kontaktuppgifterna till ungdomsfullmäktiges ordförande finns i ungdomsfullmäktige-delen.