Ohita valikko
klassinen baletti, baletti, Kuula-opisto

Klassinen baletti

Baletin linjakkuutta, viehkeyttä ja elämyksiä! Tarjoamme oppijan iän ja taitojen mukaan tasolta toiselle etenevää baletinopetusta lapsille ja nuorille.

Tuemme oppimista kaikilla tasoilla – harrastuksesta tanssin ammattiopintoihin asti. Keskeisenä ajatuksenamme on tarjota nuorille tanssijoille monipuolisesti taidetanssin tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

 

Balettistartti 8-vuotiaille

Balettistartti on tarkoitettu ensisijaisesti vuonna 2015 syntyneille. Tanssitunti on kerran viikossa. Opetusta järjestetään sekä Kuula-opistolla että Länsimetsän koululla.

  • Kuula-opisto, tanssisali Ballo
    Aika: maanantai klo 17.30 – 18.30
  • Länsimetsän koulun liikuntasali
    Aika: perjantai klo 14.0015.00

Opettaja:
Iiris Kankaanpää-Ahosola +358 40 196 4949

Aiempaa tanssin harrastustaustaa ei tarvita.

Tee ilmoittautuminen Kuula-opiston Wilmassa.

 

Ilmoittautuminen ja hakuajat

Uusien oppilaiden ensisijainen ilmoittautumisaika on huhtikuu. Lapsi voi aloittaa balettiopinnot sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta.

Opintoihin ei ole sisäänpääsytestiä. Opettaja määrittelee uuden oppilaan aloitusryhmän. Ryhmiin voidaan ottaa oppilaita myös lukuvuoden aikana. Tee ilmoittautuminen Kuula-opiston Wilmassa.

Kevään loppupuolella lähetämme erillisen ohjeistuksen jatkoilmoittautumisesta niille, jotka ovat jo tanssioppilaanamme.

Lähetämme ilmoittautuneille oppilaille tiedot tulevan syksyn aloituksesta, tanssitunnin ajasta ja opettajasta touko-kesäkuussa. Tanssinopettaja ottaa yhteyttä syyskauden alkaessa niihin, jotka ovat ilmoittautuneet kesän aikana.

Lukuvuoden aikana balettiopinnoista kiinnostuneet voivat ottaa suoraan yhteyttä baletin yhteyshenkilöömme.

Opetuksen tavoitteet ja sisältö

Ryhmät harjoittelevat 2-3 kertaa viikossa, ja tanssitunnin pituus on 60-90 minuuttia. Lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa. Opetus on arki-iltaisin klo 16 jälkeen.

Tanssiopinnot koostuvat klassisen baletin sekä sitä tukevien muiden tanssilajien ja oppiaineiden opinnoista. Oppilas perehtyy monipuolisesti klassisen baletin ja muihin opintoihin sisältyvien tanssilajien perustekniikkaan sekä niille ominaisiin ilmaisukeinoihin ja tyylipiirteisiin. Tarjoamme näin oppilaalle mahdollisuuden saada laaja-alainen käsitys tanssista taidemuotona.

Tanssijan kehonhuollon ja -tuntemuksen sekä yleisen hyvinvoinnin tukeminen kytkeytyy opetukseemme kaikilla tasoilla.

Opetus toteutetaan siten, että niistä rakentuu oppilaan tiedollisen ja taidollisen oppimisprosessin näkökulmasta luonteva ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

Opetuksen rakenne

Opinnot koostuvat perusopinnoista ja niitä seuraavista syventäistä opinnoista. Lapsi voi aloittaa perusopintotasolla sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopinnoissa on kuusi ryhmätasoa, ja oppilas etenee opinnoissaan vuosi ja taso -periaatteella.

Syventävissä opinnoissa on kaksi ryhmätasoa. Oppilas harjoittelee molemmilla tasoilla keskimäärin kaksi vuotta. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö.

Oppilaat harjoittelevat klassista balettia 2 kertaa viikossa. Balettiopintoja täydentävien muiden tanssilajien ja oppiaineiden harjoittelu alkaa pääsääntöisesti sinä vuonna, kun oppilas täyttää 11 vuotta. Täydentäviin opintoihin kuuluu muun muassa nykytanssin, akrobatian, jazztanssin ja koreografian tekemisen perusteita sekä improvisaatiota.

Tanssinopetuksemme on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta.

Todistukset

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoissa oppilaan on mahdollisuus saada kaksi todistusta:

  • perusopintojen todistus
  • koko taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus

Nämä molemmat todistukset sisältävät sanallisen arvioinnin oppilaan suorittamista opinnoista. Siinä kuvataan oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa kyseisen taiteenlajin ja opintotason tavoitteisiin. Arvioinnissa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia. Laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyvä lopputyö arvioidaan osana opintoja.

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan laajan oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä