Ohita valikko
isä ja lapsi halaa

Perhevapaa

Perhevapaata voi pitää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen muuttamisesta
perheeseen on kulunut 2 vuotta.

Varhaiskasvatuslain (12 §) mukaan lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen perhevapaan aikana,mutta oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy.

Perhevapaan aikainen poissaolo on maksuton eli kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti.

Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa perhevapaan aikana. Mikäli perheen muut lapset ovat poissa varhaiskasvatuksesta perhevapaan aikana, ei poissaolo vaikuta näiden lasten kuukausimaksuun.

Perhevapaan johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa kirjallisesti ”Sopimus lapsen poissaolosta perhevapaan aikana” –lomakkeella.

Lomake toimitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan samaan aikaan kuin vapaasta ilmoitetaan työnantajalle, mutta kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Jos perhevapaa pidetään heti vanhempainrahakauden päätyttyä, varhaiskasvatuspaikkaa on hyvä hakea vasta tosiasiallisen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisesta lähtien.

Perhevapaan perusteella voidaan myös myöhentää aiemmin jätetyn hakemuksen alkamispäivää.

Yhteystiedot

Lisätietoa antaa