Ohita valikko
isä ja lapsi halaa

Perhevapaa ja isyysvapaa

Isyysvapaa

Isyysvapaan aikana lapsella ei ole oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen.

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan kuitenkin säilyy, vaikka lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 12 §)

Isyysvapaajaksoista johtuvista poissaoloista on ilmoitettava kirjallisesti varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Sopimuksen liitteeksi tulee liittää kopio Kelan päätöksestä koskien isyysvapaata.

Asiakasmaksua ei peritä ajalta, jolloin lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa isyysvapaan johdosta. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016, 9 §)

Isyysvapaa johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa kirjallisesti (lapsen laskettu aika ollut ennen 4.9.2022)Sopimus lapsen poissaolosta isyysvapaan aikana.

Perhevapaa

Perhevapaan johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa kirjallisesti (lapsen laskettu aika 4.9.2022 jälkeen) ”Sopimus lapsen poissaolosta perhevapaan aikana” –lomakkeella.

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa.

  • edellä 1 momentissa tarkoitetusta yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
  •  toistuvasta 1—5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää.
  •  kertaluonteisesta, enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta.On hyvä huomioida, että mikäli kyseistä poissaoloa ei ole ilmoitettu etukäteen (viimeistään 1viikko ennen), ei poissaoloa hyvitetä asiakasmaksussa.

Huoltaja täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa lomakkeen lapsen varhaiskasvatuspaikkaan perhepäivähoidonohjaajalle,  päiväkodinjohtajalle ja ilmoittaa lapsen poissaolon suunniteltuna poissaolona Edlevossa.

Huom! Asiakasmaksua hyvitetään vain, mikäli ilmoitus poissaolosta on tehty yllä mainitun ohjeen mukaisesti.

Yhteystiedot

Lisätietoa antaa