Ohita valikko
isä ja lapsi halaa

Isyysvapaa

Isyysvapaata voi pitää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen muuttamisesta
perheeseen on kulunut 2 vuotta.

Varhaiskasvatuslain (12 §) mukaan lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen isyysvapaan aikana,mutta oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy.

Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton eli kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti.

Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Mikäli perheen muut lapset ovat poissa varhaiskasvatuksesta isyysvapaan aikana, ei poissaolo vaikuta näiden lasten kuukausimaksuun.

Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa kirjallisesti ”Sopimus lapsen poissaolosta isyysvapaan aikana” –lomakkeella.

Lomake toimitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan samaan aikaan kuin vapaasta ilmoitetaan työnantajalle, mutta kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Lomakkeen liitteenä tulee toimittaa isyysvapaata koskeva kopio Kelan päätöksestä maksuttoman varhaiskasvatusjakson saamista varten.

Jos isyysvapaata pidetään heti vanhempainrahakauden päätyttyä, varhaiskasvatuspaikkaa on hyvä hakea vasta tosiasiallisen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisesta lähtien.

Isyysvapaan perusteella voidaan myös myöhentää aiemmin jätetyn hakemuksen alkamispäivää.

Yhteystiedot

Lisätietoa antaa