Förbigå menyn

Faderskapsledighet

Rätten till faderskapsledighet gäller tills barnet fyller två år eller det har gått två år sedan
adoptivbarnet flyttat till familjen.

Enligt lagen om småbarnspedagogik (12 §) har barnet inte rätt till vård inom småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten, men rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår.

Frånvaron under faderskapsledigheten är avgiftsfri dvs. månadsavgiften sänks så att den motsvarar barnets frånvarodagar.

De övriga barnen i familjen kan delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten. Även om de övriga barnen i familjen är frånvarande från småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten, påverkar detta inte månadsavgiften för dessa barn.

Frånvaro som beror på faderskapsledighet anmäls skriftligen med blanketten Avtal om barnets frånvaro under faderskapsledigheten.

Blanketten hämtas till barnets plats för småbarnspedagogik senast två veckor före den planerade perioden, samtidigt anmäls frånvaro till arbetsgivaren.

Till blanketten bifogas en kopia av FPA:s beslut om faderskapsledigheten, detta för att den avgiftsfria perioden inom småbarnspedagogiken kan bli beviljad.

Om faderskapsledigheten tas ut direkt efter föräldrapenningsperioden upphört är det bra att anhålla om en plats inom småbarnspedagogiken först från och med det verkliga behovet av småbarnspedagogik uppstår.

Det går även att skjuta upp småbarnspedagogikens inledningsdatum i den tidigare inlämnade ansökan på grund av faderskapsledighet.

Kontaktuppgifter

Mer information fås av