Ohita valikko
Saaristo

Visit Vaasa ja vastuullisuus

Vastuullinen matkailu on toimintaa, joka on ekologisesti, taloudellisesti, sosiokulttuurisesti sekä eettisesti kestävää. Käytännössä vastuullisuus voi näkyä esimerkiksi matkailuyrityksen jätteiden kierrätyksessä, energiaratkaisuissa, paikallisen kulttuurin huomioimisena sekä paikallisten työllistämisenä. Vastuullinen matkailu on matkailualan ja matkailijoiden yhteinen asia. Me Visit Vaasassa teemme parhaamme kestävän matkailun eteen.

Visit Vaasan toimenpiteet kestävän matkailun edistämisen eteen

Visit Vaasa on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland- ohjelmassa, jonka avulla pyritään turvaamaan tulevaisuus ja kestävä kehitys matkailussa sekä vastaamaan muuttuvaan kysyntään. Lue lisää STF- ohjelmasta täältä. Haluamme ottaa kaikessa toiminnassamme ja päätöksenteossa huomioon kestävän matkailun sekä ympäristönäkökohdat. Siten olemme sitoutuneet työskentelemään kestävämmän matkailu- Suomen puolesta ja olemme allekirjoittaneet kestävän matkailun valtakunnalliset periaatteet. Voit tutustua kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin täällä.

Olemme myöskin sitoutuneet säästämään luonnon resursseja, lisäämään positiivisia ympäristövaikutuksia sekä kehittämään toimintaamme jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan. Joulukuussa 2022 saimme Ekokompassi- sertifikaatin, joka on osoitus siitä, että teemme aidosti vaikuttavia ympäristötekoja, joilla on tavoitteet, aikataulut ja seuranta.

Vastuullisuus merkitsee meille konkreettisia tekoja

Vastuullisuus tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Pyrimme huomioimaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eri näkökulmat toimintamme kaikilla osa-alueilla mm. seuraavin keinoin:

 • Huomioimme vastuullisuuden päätöksenteossa.
 • Suosimme kierrätettyjä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja.
 • Vähennämme jätteen määrää hankkimalla vain tarvittavan määrän tuotteita ja hyödynnämme jo olemassa olevaa materiaalia.
 • Mahdollistamme lajittelun työpaikalla ja henkilökuntamme kierrättää.
 • Kannustamme henkilökuntaa kulkemaan työpaikalle mahdollisuuksien mukaan pyörällä, jalan tai julkisilla kulkuneuvoilla.
 • Viestimme kumppaneidemme vastuullisuussaavutuksista.
 • Vaikutamme verkostojemme kautta vastuullisen matkailun edistämiseen.
 • Toiminnassamme suosimme vastuullisia ja lähellä tuotettuja tuotteita ja palveluita.

Visit Vaasan keskeisimmät vastuullisuustavoitteet

Visit Vaasan tavoitteena on kannustaa ja kehittää alueemme matkailuyrityksiä, paikallisia ja matkailijoita kohti vastuullisia valintoja. Pyrimme vaikuttamaan kestävään matkailuun ja sen edistämiseen omalla toiminnallamme, valinnoillamme ja päätöksenteollamme – kannustamme, viestimme, vaikutamme ja valitsemme vastuullisesti.

 1. Huomioimme vastuullisuuden omissa hankinnoissamme ja tuemme alueemme matkailuyritykisiä, jotka pyrkivät toiminnassaan vastuullisuuteen.
 2. Viestimme omasta ja yhteistyökumppaneidemme vastuullisuustyöstä ja –saavutuksista.
 3. Pyrimme vaikuttamaan vastuullisuuden edistämiseen oman verkostomme kautta niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

Lisäksi Visit Vaasan tehtävä alueorganisaationa on tarjota matkailijoille tietoa kestävästi tuotetuista matkailupalveluista Vaasan seudulla, tarjota matkailijoille vastuullisia matkailupalveluita ja -paketteja sekä kehittää ja ylläpitää Vaasan seutua ja sen imagoa vastuullisena matkakohteena.

Vastuullisuusvinkkejä ja -tietoa matkailutoimijoille

Matkailuyrittäjä – lähde mukaan Sustainable Travel Finland- ohjelmaan

Visit Vaasa on mukana VisitFinlandin Sustainable Travel Finland- ohjelmassa, joka on keskeinen työkalu kansainvälisiä matkailijoita palveleville toimijoille. Ohjelman avulla pyritään turvaamaan tulevaisuus ja kestävä kehitys matkailussa sekä vastaamaan muuttuvaan kysyntään.

Jotta Vaasan seutu voisi kehittyä vastuullisena matkakohteena, tarvitaan siihen meidän jokaisen panostusta. Vaasan seudun matkailuyrittäjät ovat prosessissa merkittävässä roolissa, sillä vastuulliset matkailijat etsivät seudultamme vastuullisesti tuotettuja palveluita, tuotteita ja kohteita.

Haluamme haastaa kaikki Vaasan seudun matkailutoimijat mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland- ohjelmaan. Ohjelmasta saatava merkki on eduksi niin matkailijoille kuin matkailuyrityksille: matkailijoiden on helpompi tunnistaa vastuullisesti tuotetut palvelut,  ja yritykset saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Tutustu ja lähde mukaan STF- ohjelmaan!

Opas matkailuyrityksen vastuullisuusviestintään

Kuinka viestiä vastuullisuudesta?

Kestävän matkailun eteen tehdyt ponnistukset saadaan sidosryhmien tietoisuuteen vain viestimällä niistä. Tämä opas on työväline sinulle, joka vielä pohdit mitä vastuullisuusviestintä tarkalleen ottaen on ja miten sitä voisi käytännössä toteuttaa. Opas on myös oiva tuki sinulle, joka kaipaat sparrausta ja käytännönläheisiä vinkkejä arjen tekemiseen ja viestintään.

Lue opas netissä.

Lataa opas PDF-muodossa

 

Botnia Coastal Route hankkeen Sustainable Coastal Tourism webinaari

Botnia Coastal Route -hanke järjesti 31.10.2023 webinaarin ”Sustainable Coastal Tourism”

The webinar touched upon sustainability and its essential role in the world of travel and tourism. About 60 people gathered behind their computers to watch the webinar, but now it’s also possible to watch it afterwards on YouTube.

Watch the webinar recording now and listen to an interesting panel discussion with three tour operator representatives, as well as two inspirational speakers share their views on sustainability. 

Watch the webinar recording HERE.

Find Xavier Font’s presentation HERE.

Read more about the Bothnian Coastal Route project HERE.

Have a nice day!

Bothnian Coastal Route team

Vastuullisuus Vaasan ja Närpiön kaupungeissa ja Vaasan seudun kunnissa

Alla olevista linkeistä pääset lukemaan lisätietoa Vaasan kaupungin ja Vaasan seudun kuntien strategioista ja vastuullisuustoimenpiteistä.

Sinua saattaa myös kiinnostaa