Förbigå menyn
Saaristo

Visit Vasa och hållbar turism

Ansvarsfull turism är verksamhet som är ekologiskt, ekonomiskt, sociokulturellt och etiskt hållbar. I praktiken kan ansvar i ett turismföretag ses till exempel i återvinningen av avfall, i energilösningar, i beaktandet av lokal kultur och i att anställa lokal arbetskraft. Ansvarsfull turism är turistbranschens och turisternas gemensamma sak. Vi på Visit Vasa gör vårt bästa för att främja hållbar turism. 

Visit Vasas åtgärder för att främja hållbar turism

Visit Vasa deltar i Visit Finlands Sustainable Travel Finland-program, genom vilket vi strävar till att säkra turismens framtid och hållbara utveckling och möta förändrad efterfrågan. Läs mer om STF-programmet här. Vi vill ta hänsyn till hållbar turism och miljön i all vår verksamhet och vårt beslutsfattande. Därför har vi åtagit oss att arbeta för ett mer hållbart turism-Finland och vi har skrivit under de nationella principerna för hållbar turism. Du kan bekanta dig med de nationella principerna för hållbar turism här. 

Vi har även förbundit oss att bevara naturresurserna, öka vår positiva miljöpåverkan och att kontinuerligt utveckla vår verksamhet i en mer ansvarsfull riktning. I december 2022 fick vi Ekokompassen-certifikatet, som är ett bevis på att vi gör effektiva miljöåtgärder med mål, scheman och övervakning.

För oss innebär ansvar konkreta handlingar

För oss innebär ansvar konkreta handlingar i vår egen verksamhet. Vi strävar efter att ta hänsyn till de olika aspekterna av hållbar utveckling och ansvar inom alla delar av vår verksamhet, bl.a. på följande sätt:

 • Vi strävar till ansvarsfullhet i vårt beslutsfattande.
 • Vi föredrar återvunna och miljövänliga material.
 • Vi minskar på avfall genom att endast anskaffa den mängd produkter som behövs och använda befintligt material.
 • Vi möjliggör sortering på arbetsplatsen och vår personal återvinner.
 • Vi uppmuntrar personal att ta sig till arbetsplatsen med cykel, till fots eller med kollektivtrafik då det är möjligt.
 • Vi kommunicerar om våra partners ansvarsprestationer.
 • Vi bidrar till att främja ansvarsfull turism genom våra nätverk.
 • Vi föredrar ansvarsfulla och närproducerade produkter och tjänster inom vår verksamhet.

Visit Vasas viktigaste hållbarhetsmål

Visit Vasas målsättning är att stödja och utveckla regionens turismföretag, lokalbefolkning och resenärer mot mer ansvarsfulla val. Vi strävar efter att främja hållbar turism genom vår verksamhet, våra val och vårt beslutsfattande – vi stöder, kommunicerar, påverkar och väljer ansvarsfullt.

 1. Vi uppmärksammar vårt ansvar i projekt och vi stöder regionens turismföretag som strävar till ansvarsfull verksamhet.
 2. Vi kommunicerar om våra egna och våra samarbetspartners ansvarsarbete och -prestationer
 3. Vi strävar till att främja hållbar utveckling vi våra nätverk så väl lokalt och riksomfattande som globalt.

Dessutom hör det till Visit Vasas uppgift som regionorganisation att erbjuda turister information om hållbart producerade turisttjänster i Vasaregionen, erbjuda turister ansvarsfulla turismtjänster och paket samt att utveckla och upprätthålla Vasaregionen och dess image som ett ansvarsfullt resmål.

Turismföretagare – gå med i programmet Sustainable Travel Finland

Visit Vasa deltar i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland, som är ett viktigt verktyg för aktörer som betjänar internationella turister. Med hjälp av programmet strävar man efter att säkra turismens framtid och hållbara utveckling, samt möta den förändrade efterfrågan.

För att Vasaregionen ska kunna utvecklas till ett ansvarsfullt resmål, behövs allas insats. Turismföretagare i Vasaregionen spelar en betydande roll i processen, eftersom ansvarsfulla turister söker ansvarsfullt producerade tjänster, produkter och destinationer i vår region.

Vi vill utmana alla tuirstaktörer i Vasaregionen att delta i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland. Märket som fås genom programmet är till nytta för både turister och turistföretag: det är lättare för turister att identifiera ansvarsfullt producerade tjänster, och företagen har tillgång till en kontinuerlig utvecklingsmodell, den senaste informationen om hållbar turism, marknadsföringsstöd och mer synlighet i Visit Finlands kanaler.

Bekanta och anslut dig till programmet Sustainable Travel Finland!

Hållbar utveckling i städerna Vasa och Närpes samt Vasaregionens kommuner

Via länkarna nedan kan du läsa mer om Vasaregionens städers och kommuners strategier och ansvarsåtgärder.

Vasa

Korsholm

Malax

Närpes

Storkyrö 

Vörå

Laihela (Befintliga strategier och program. Den nya strategin kommer att utvecklas och uppdateras.)

Korsnäs (Befintliga strategier och program. Den nya strategin kommer att utvecklas och uppdateras.)

Du kanske också är intresserad av