Ohita valikko

Leirikoulujen esittelyt

Antiikin leirikoulu

Antiikin leirikoulussa tutustutaan antiikin ajan historiaan ja kulttuuriin syvällisemmin. Leirikoulu toteutetaan vuorovuosina Ateenaan ja Roomaan. Leirikoulumatkalla tutustutaan kohteen kulttuuriin, taiteeseen, arkkitehtuuriin, historiaan, politiikkaan ja tapakulttuuriin, sekä Unescon maailmanperintökohteisiin. Samalla opitaan kulkemaan suurkaupungissa.

Ateenan leirikoulussa vieraillaan mm. Akropolis-kukkulalla, arkeologisessa museossa, Mykenessä, muinaisessa Korintissa sekä Delfoissa. Rooman leirikoulussa vieraillaan esim. Colosseumissa, Vatikaanissa Forum Romanumilla sekä Rooman lukuisissa kirkoissa.

Antiikin leirikoulu on historian soveltava kurssi HI13, ”Antiikin kulttuurihistorian projektikurssi”. Kurssisuorituksen saadakseen opiskelijan tulee osallistua leirikoulun tapaamisiin ennen lähtöä sekä valmistella pienryhmässä esitelmä leirikouluun liittyvästä aiheesta. Esitelmä pidetään leirikoulumatkan aikana omaan aiheeseen liittyvässä kohteessa.

Englannin leirikoulu

Englannin leirikoulu on englannin syventävä kurssi, jonka tavoitteena on tutustua monipuolisesti maan poliittisiin, historiallisiin ja kulttuurisiin nähtävyyksiin ja syventää opiskelijoiden kulttuuritietoutta. Englannin leirikoulu suuntautuu etelä-Englantiin, usein Lontooseen, mutta kohdekaupunki voi olla myös esimerkiksi Oxford tai Brighton. Leirikoulun teema vaihtelee vuosittain ja se voi olla esimerkiksi elokuvien Lontoo, kuninkaallinen Englanti tai kirjailijoiden Oxford.

Leirikoulun vierailukohteet ja ohjelma vaihtelevat teeman mukaan. Jos teemana on Kuninkaallinen Lontoo, ohjelmassa voi olla esimerkiksi Buckingham Palace ja siellä päivittäinen seremoniallinen vahdinvaihto, Westminster Abbey, jossa kuninkaalliset häät ja kruunajaiset vietetään tai Tower of London, jossa kuninkaallisia on pidetty vankina ennen mestausta ja jossa kruununjalokiviä nykyään säilytetään. Taiteeseen, tieteisiin ja historiaan voidaan tutustua esimerkiksi Lontoon lukuisissa ilmaisissa museoissa kuten British Museum, The National Gallery, Tate Modern, Science Museum ja Natural History Museum.

Tarkoituksena on myös kehittää opiskelijoiden kielitaitoa monipuolisesti esimerkiksi osallistumalla musikaali- tai teatterinäytöksiin, seuraamalla englanniksi opastettuja museokierroksia tai vaikka vierailemalla London Dungeonissa, joka on maan alle rakennettu näyttelijöiden ohjaama interaktiivinen kierros, joka perehdyttää Lontoon historiaan. Matkan aikana on myös vapaa-aikaa, jolloin kaikki asioivat itsenäisesti kaupoissa ja ravintoloissa englannin kielellä.

Englannin leirikoululaiset yhteuskuvassa

Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotyön tekemistä. Ennakkotyö voi olla esimerkiksi englanninkielisen kirja-analyysin laatiminen tai suullinen esitys englanniksi jostain vierailukohteesta. Lisäksi opiskelijoiden tulee raportoida matkasta joko matkan aikana tai sen jälkeen esimerkiksi laatimalla tekstin lyseon vuosikirjaan. Leirikoulun suorittamisesta saa kurssimerkinnän ENA13.

Islannin leirikoulu

Japanin teknologialeirikoulu

Kiinan teknologialeirikoulu

Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulu

Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulu on syntynyt Vaasan lyseon lukion koordinoiman ja Opetushallituksen rahoittaman Let´s get global -hankkeen tuloksena. Unesco-koulujen yhteisessä projektissa olivat Vaasan lyseon lukion lisäksi mukana Jyväskylän lyseon lukio ja Helsingin kielilukio sekä Planin Smartup Factory, Suomen Pakolaisapu, Caring Hands Uganda ja Suomen YK-liitto. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyi pohjoisen ja etelän nuoret yhdistävä kehityskumppanuusmalli ja Let´s get global -opiskelijaryhmiä toteuttamaan ja kehittämään globaalikasvatuksen tavoitteita koulujen tasolla.

Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulussa tehdään kehitysyhteistyötä yhteistyössä Planin Smartup Factoryn, Everton Ugandan ja Suomen Pakolaisavun sekä Caring Hands Ugandan kanssa. Ennen Ugandaan Kampalaan tehtävää matkaa perehdytään kehitysyhteistyön periaatteisiin ja yhteistyöjärjestöjen toimintaan. Samalla perehdytään ja edistetään YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteita ja opitaan maailmankansalaisen tietoja ja taitoja.

Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun aikana vieraillaan Planin Smartup Factoryssa, Everton Ugandassa, Suomen Pakolaisavun kaupunkipakolaisten toimipisteissä sekä Caring Ugandassa Kampalassa ja tutustutaan yhteistyöjärjestöjen toimintaan paikan päällä. Vierailupäivien aikana tavataan ugandalaisia nuoria ja yhdessä heidän kanssaan perehdytään Agenda2030 tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi tehdään vapaaehtoistyötä ugandalaisten nuorten ja Kampalan kaupunkipakolaisten kanssa. Kehitysyhteistyöleirikoulun aikana opitaan kehitysyhteistyössä vaadittavia työelämätaitoja. Lisäksi vahvistetaan kielitaitoa ja opitaan kulttuurien kohtaamiseen liittyviä tietoja ja taitoja.

Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun aikana tutustutaan myös yhdessä ugandalaisten nuorten kanssa Kampalan ja sen lähialueen keskeisiin nähtävyyksiin. Tutustumiskohteisiin kuuluvat Ugandan kansallismuseo, eri uskontokuntien pyhät paikat ja UNESCO:n maailmanperintölistalla oleva kulttuuriperintökohde Bugandan kuninkaallinen mausoleumi Kasubi Royal Tombs, joka kertoo Bugandan kuningaskunnan historiasta. Lisäksi tehdään pieni risteily Ninjassa Niilillä ja Viktoriajärvellä. Matkalla nähdään myös Ugandan luontoa ja eläimiä, siirtomaa-ajan ja globalisaation vaikutuksia, kuten intialaisten omistuksessa olevia teeplantaaseja ja kiinalaisten rakennusprojekteja ja infrastruktuurihankkeita. Koko leirikoulumatka on valtava kokemus ja kurkistus afrikkalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Ennen matkaa perehdytään kehitysyhteistyön perusteisiin ja Agenda2030-tavoitteisiin, mutta myös Ugandan historiaan ja kulttuuriin sekä nykypäivän taloudelliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Lisäksi pyritään ymmärtämään globalisaation vaikutuksia Ugandan tapaisessa kehittyvässä taloudessa. Matkan jälkeen opittua ja koettua esitellään muille koulun opiskelijoille luentojen, teemapäivien ja paneelikeskustelujen yhteydessä. Lisäksi kirjoitetaan blogikirjoituksia ja tehdään juttuja koulun vuosikirjaan, mutta myös mediaan.

Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulu järjestetään joka toinen vuosi yhteistyössä Jyväskylän lyseon lukion, Planin Smartup Factoryn, Caring Handsin ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun hakukriteerinä on opiskelijan aktiivinen toiminta Vaasan lyseon lukion Let´s get global -ryhmässä Unesco-killassa ja hyvä englannin kielen taito. Ranskan kielen taito katsotaan eduksi. Lisäksi opiskelijalla tulee olla suoritettuna tai valittuna Aktiivinen maailmankansalainen -kurssi (KAK01) ja Maailman kulttuurit kohtaavat -kurssi (HI06).

Opiskelijat saavat Ugandan kehitysyhteistyöleirikouluun osallistumisesta Globaalikasvatuksen kurssin (KAK02) ja Kehitysyhteistyö leirikoulun kurssin (KAK08) suoritusmerkinnät.


Leirikoulun aikana nähtyä, koettua ja tehtyä

Ugandan kehitysyhteistyö leirikoulu tammikuussa 2018

Matka takaisin Afrikkaan avasi silmäni

Kotimaa näyttäytyy erilaisena reissun jälkeen (Pohjalainen 13.3.2018)

Let´s get global -blogi

Uskonnon leirikoulu Tazessa ja Pariisissa

Ranskan leirikoulu kuuluu osana Uskonnollisuus kulttuurisena ilmiönä -kurssiin (uskonnon kurssi UE11), joka huipentuu Pariisiin ja Taizéen tehtävään matkaan. Leirikoulu jakautuu kahtia näiden kohteiden välillä.

Matkan aikana tutustumme Pariisin kaupunkiin, sen historiaan ja kulttuuriperintöön, jossa uskonnolla on merkittävä rooli. Kohteisiimme kuuluvat mm. Riemukaari, Seine-joen rannat, Notre Dame, Saint-Roch, Sacre-Coeur, Montmartren kukkula sekä tietenkin Eiffel-torni ja Louvren alue puistoineen. Keväisessä Pariisissa voi aistia ja hengittää boheemia kaupunkikultturia ja samalla tuntea olevansa eurooppalainen. Sanonta kuuluukin, että vain kahdessa paikassa voi tuntea olevansa kuin kotonaan: omassa kodissaan – ja Pariisissa.

Pariisista matkustamme Taizén ekumeeniseen yhteisöön, joka on noin viidenkymmenen veljen koti,  ja joka samalla kokoaa nuoria ympäri maailman keskelle Etelä-Burgundin idyllistä maaseutua. Taizéssa osallistumme yhdessä satojen muiden nuorten kanssa yhteisön viikoittaiseen ohjelmaan ja pääsemme mukaan sen elämäntapaan. Taizéssa päiviä rytmittää työskentely kansainvälisissä ryhmissä, yhteiset ruokailut, vapaa-ajan kohtaamiset sekä kokoontumiset yhteisön omassa kirkossa.

Leirikoulun tavoitteena on oppia yhteisöllisyyttä: matkan tekemistä yhdessä toisten kanssa, mutta samalla jokainen omalla tavallaan. Kansainvälinen ilmapiiri tarjoaa mahdollisuuden tutustua eri taustoista tuleviin nuoriin. Näissä kohtaamisissa tulee luontevia tilaisuuksia käyttää ja kehittää omaa kielitaitoaan. Taizén yhteisössä korostetaan iloa, yksinkertaisuutta ja armoa. Leirikouluun lähtevältä opiskelijalta edellytetään avoimuutta erilaisten ihmisten ja ajatusten kohtaamiseen omista lähtökohdistaan.

Kurssi koostuu etukäteissuunnittelusta, tapaamisista, ennakkotehtävistä ja matkasta Ranskaan. Matkan jälkeen opiskelija tekee vapaamuotoisen raportin omasta leirikoulukokemuksestaan. Kokoonnumme matkan jälkeen vielä yhteen jakamaan tunnelmia, kuvia ja ajatuksia yhteisestä matkastamme.

Yrittäjyyskasvatuksen leirikoulu (tulossa)