Ohita valikko

Opintojen tukipalvelut ja hyvinvointi

Alla tietoa opintojen ohjauksesta ja muista opiskelijan tukipalveluista.

Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus tukee opiskelua ja pyrkii huolehtimaan siitä, että opiskelijalla on riittävästi tietoja ja taitoja jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen. Opinto-ohjaukseen sisältyy luokkatunteja, vierailuja, vierailijaluentoja, teemapäiviä ja yksilöohjausta. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaisia ohjausaikoja lukuvuosittain. Opinto-ohjaajaan voit olla yhteydessä Wilma-viestillä, sähköpostitse ja puhelimitse.

Ohjaus sisältyy kaikkeen koulussa tapahtuvaan toimintaan. Ohjauksellisissa asioissa voit kääntyä opinto-ohjaajasi, ryhmänohjaajasi, aineenopettajasi tai kanslian puoleen. Opiskelijan lähiohjaajana toimii ryhmänohjaaja, joka pääasiassa huolehtii opiskelun päivittäisestä sujumisesta. Opinto-ohjaaja puolestaan keskittyy enemmän ylioppilaskirjoituksiin, jatko-opintoihin ja työelämään.

Opinto-ohjaus lukion jälkeen (jälkiohjaus)

Lukiolain (714/2018 25§) mukaan lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana.

Vaasan lyseon lukion jälkiohjauksesta vastaa jatkavien abiturienttien opinto-ohjaaja. Lukuvuonna 2021–2022 jälkiohjauksesta vastaa opinto-ohjaaja Juha-Pekka Rauhala.

Opinto-ohjaajat lukuvuonna 2021-2022

21-ryhmät

 • 21A Juha-Pekka Rauhala
 • 21B Saara Kauppinen
 • 21C Saara Kauppinen
 • 21D Saara Kauppinen
 • 21E Sainur Hairedin
 • 21F Henna Saarikoski
 • 21G Henna Saarikoski
 • 21H Henna Saarikoski
 • 21I Helena Puronvarsi
 • 21J Helena Puronvarsi

20-ryhmät

 • 20A Juha-Pekka Rauhala
 • 20B Sainur Hairedin
 • 20C Saara Kauppinen
 • 20D Saara Kauppinen
 • 20E Sainur Hairedin
 • 20F Henna Saarikoski
 • 20G Henna Saarikoski
 • 20H Saara Kauppinen
 • 20I Sainur Hairedin
 • 20J Henna Saarikoski

19-ryhmät

 • 19A Juha-Pekka Rauhala
 • 19B Juha-Pekka Rauhala
 • 19C Saara Kauppinen
 • 19D Saara Kauppinen
 • 19E Saara Kauppinen
 • 19F Sainur Hairedin
 • 19G Sainur Hairedin
 • 19H Henna Saarikoski
 • 19I Henna Saarikoski
 • 19J Henna Saarikoski
 • 19K Sainur Hairedin

18-ryhmä

 • 18A Juha-Pekka Rauhala

Ryhmänohjaajat ja kotiluokat lukuvuonna 2021-2022

21-ryhmät

 • 21A Sami Hiltunen v12
 • 21B Sonja Lievonen k206
 • 21C Anssi Salonen k137
 • 21D Anu Borén k222
 • 21E Eemeli Saarikoski v06
 • 21F Sanna Rintala v25
 • 21G Elina Mykkänen k107
 • 21H Hanna Perhiö k332
 • 21I Maria Varjonen k305
 • 21J Tiina Saarinen k136

20-ryhmät

 • 20A Elsi Viitanen k205
 • 20B Vesa Haapanen v19
 • 20C Karoliina Saharinen k311
 • 20D Tiina Haarala k224
 • 20E Eero Ovaska k212
 • 20F Jaana Mylläri v11
 • 20G Mikael Nybäck k308
 • 20H Janne Dahlsten k304
 • 20I Kati Lähdemäki v07
 • 20J Pauliina Toivola v14

19-ryhmät

 • 19A Mervi Potka k202
 • 19B Ulla Vapola v31
 • 19C Paula Keltto k331
 • 19D Kaisa Tuhkanen k105
 • 19E Lasse Kujanen v24
 • 19F Kasperi Lemmetty v22
 • 19G Marita Mäkitalo v26
 • 19H Johannes Hurtig v21
 • 19I Mika Jokiaho k307
 • 19J Outi Ojala-Koljonen k203
 • 19K Jari Mikola v15

18-ryhmä

 • 18A Saija Rintamäki Vjs

Kuraattoripalvelut

Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijoita heidän elämän eri ongelmatilanteissa. Koulun sosiaalityöhön sisältyy sekä korjaavaa että ennaltaehkäisevää yksilö- ja yhteisötason työtä. Kuraattorin pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa.

Kuraattori on psykososiaalisen työn asiantuntija ja auttaa esimerkiksi opiskeluun, ihmissuhteisiin, mielialaan ja talouteen liittyvissä ongelmissa. Kuraattorin työ tukee varhaista puuttumista, opintojen keskeytymisten vähentämistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Kuraattori on opiskelijaa varten, kun opiskelija haluaa keskustella mieltä painavista asioista luottamuksellisesti. Yksi tärkeä työmuoto on laatia yhdessä opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kanssa erityisen tuen suunnitelma opintojen tueksi, jos opiskelijalla on esimerkiksi psyykkinen diagnoosi, mikä hankaloittaa käytännön opiskeluja. Tällöin voidaan yhdessä miettiä suosituksia oppitunneille, tavoitteena mahdollistaa opintojen eteneminen sairaudesta tai oireilusta huolimatta.

Vaasan lyseon lukiossa kuraattorin yksilökohtaisen työn lisäksi kuraattori organisoi ja vetää tarpeen mukaisia vertaistukikursseja ja muita ryhmämuotoisia tukitoimia, esimerkiksi Rennox-kurssit. Kuraattori tekee myös laajasti yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti: mm sosiaalipalvelut, nuorisopalvelut, yhdistykset ym.

Miten kuraattoriin voi ottaa yhteyttä?

Opiskelija voi itse ottaa yhteyttä kuraattoriin. Yhteydenotto voi tapahtua Wilman kautta tai tulemalla käymään. Opiskelijat lukiossa tietävät, että aina kun on ovi auki, voi tulla juttelemaan ja varaamaan aikaa. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorestaan tai haluavat keskustella nuoren tilanteesta.

On myös mahdollista, että esimerkiksi ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja tai terveydenhoitaja voi suositella kuraattorin tapaamisia opiskelijalle. Se kertoo siitä, että jollakin on hyvä syy olla opiskelijasta huolissaan. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuraattorilla on vaitiolovelvollisuus.

Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä myös koulun muun henkilökunnan, opiskelijan lähiverkoston tai muiden viranomaistahojen kanssa. Tällöin voidaan kutsua tarvittaessa koolle nk. monialainen asiantuntijaryhmä. Koollekutsujana toimii se henkilö/taho, jolla huoli opiskelijan asioissa ensimmäisenä herää.

Kuraattorin yhteystiedot

Vastaava kuraattori Anu Ramsila (sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@ovph.fi)
Kuraattorin tavoittaa numerosta 0400-619470 arkisin klo 8-16, lisäksi kuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta.

Kuraattorin vastaanottotilat sijaitsevat Vaasanpuistikon yksikössä, pohjakerroksessa, opokäytävällä.

Muut tukipalvelut

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja Päivi Hämäläisen vastaanotto on Vaasanpuistikon yksikössä (sisäänkäynti vanhan puolen ala-aulasta) ma-to 8-16 ja pe 8-14. Puh. 040 145 2734 ​

Pasi Mukari ma ja ke. Puh. 040 145 2766

Koulupsykologi

Koulupsykologille varataan aika terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja Milla Panula, puh. 040 527 8433. Ajanvaraus kuraattorin, terveydenhoitajan tai erityisopettajan kautta.

Erityisopettaja

Erityisopettaja Markku Joensuu. Tavattavissa tarvittaessa. Lausunnot YTL:aa varten.

Hammashoito

Kirkkopuistikon hammashoitola vastaa vaasalaisten lukiolaisten hammashoidosta.

Luki-testaus

Ota yhteys erityisopettajaan.

Nuorisoasema Klaara

Nuorisoasema Klaara on Vaasan sosiaali- ja terveystoimen alainen toimipiste, joka tarjoaa lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja elämänhallinnan ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon keskittyviä palveluja. Asemalla suoritetaan myös EU-direktiiviin perustuvaa alle 25 -vuotiaiden ajokelpoisuusseurantaa.

Nuorisoaseman palvelut on suunnattu lähinnä 13 – 24 -vuotiaille vaasalaisille ja sopimuksesta myös muista kunnista tuleville nuorille (ja heidän perheilleen), jotka haluavat keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa

Tutustu Klaaran sivuihin​.

Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste Reimari

Tutustu Reimarin sivuihin.

Hyvinvointityöryhmä

Vaasan lyseon lukion hyvinvointityöryhmä koordinoi opiskelijahuoltoa. Ryhmään kuuluu apulaisrehtori, kuraattori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja sekä erityisopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Ryhmän tehtävä on kartoittaa koulun hyvinvointia ja reagoida kehitystarpeisiin. Hyvinvointiryhmä koordinoi myös yksilökohtaista opiskelijahuoltoa.

​​​​​Hyvinvointiryhmään kuuluvat:

 • apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala
 • opinto-ohjaajat Saara Kauppinen, Sainur Hairedin, Helena Puronvarsi ja Henna Saarikoski
 • erityisopettaja Markku Joensuu
 • kuraattori Anu Ramsila
 • terveydenhoitaja Päivi Hämäläinen

Aikataulut kokoontumisille ja muita lisätietoja löydät alta Hyvinvointiryhmän vuosisuunnitelmasta.

Lisätietoja apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala (juha-pekka.rauhala@edu.vaasa.fi, puh. 040-8406108)

Hyvinvointiryhmän vuosisuunnitelma 2021-2022

Hyvinvointityöryhmä on oppilaitoksen monialainen asiantuntijaryhmä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) joka koordinoi koulun yhteisöllistä opiskelijahuoltoa. Hyvinvointiryhmän tavoitteena on kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria ja edistää opiskeluyhteisön ja –ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

 • Tehtävänä on opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen
 • tehdä yhteistyötä muiden kunnan nuorten hyvinvointiin, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
 • Suunnitella miten opiskelijoiden ja työyhteisön hyvinvointiin liittyvien kyselyjen vastauksia hyödynnetään
 • Oppilaitoksen hyvinvointisuunnitelm​ien päivittäminen

Tiedottaminen

Opiskelijoita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan lukuvuoden alkaessa opiskeluhuollon järjestämisestä ja toimintatavoista. Tiedottamisessa kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelija saa riittävästi tietoa opiskeluhuollon palveluista sekä siihen, että opiskeluhuollon henkilöstön yhteystiedot ovat opiskelijoiden saatavilla. Opiskeluhenkilöstö esittäytyy lukuvuoden alkaessa opiskelijoille.

Hyvinvointiryhmien kokoonpanot

Hyvinvointiryhmää johtaa opiskeluhuollon vastaava apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala. Muut jäsenet ovat opinto-ohjaajat, opiskeluterveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Laajennettu hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä + erityisopettaja + opiskelijaterveydenhuollon psykologi + oppilaskunnan opiskelijajäsen ja oppilaskunnan vastaava opettaja + tarvittaessa muita asiantuntijoita

Monialainen yksilöllinen opiskelijahuolto

Yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmän kokoonpano neuvotellaan yhdessä opiskelijan ja huoltajan kanssa. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa opiskelijan asian kirjaamisesta opiskelijahuoltokertomukseen

Hyvinvointiryhmien kokousaikataulu

Kerran jaksossa ja tarvittaessa:

 • ke 1.9. klo 14.15-15.30
 • laajennettu HVR ke 6.10.21, klo 14.15-15.30
 • to 14.10, klo 14.15-15.30
 • pe 10.12.klo 8.05-9.15
 • ke 9.3, klo 14.15-15.30
 • laajennettu HVR, ke 13.4, klo 14.15-15.30
 • ti 3.5., klo 8.05-9.20

Opiskelijahuollon erityiset painopisteet / kehitysalueet lukuvuonna 2021-2022

 • Yhteisöllinen opiskeluhuolto: Yhteisöllisyys ja opiskelijoiden osallisuuden korostaminen, turvallisuus ja ongelmien ennaltaehkäiseminen
 • Yksilökohtainen opiskeluhuolto: Opiskelijalähtöinen toiminta monialaisesti toimien
 • Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen laajasti: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Oppilashuollon ja hyvinvointiryhmän työskentelyn arviointi

Opetushallitus ja THL seuraavat yhteistyössä opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Koulutuksen järjestäjän on arvioitava opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä osallistuttava ulkopuoliseen opiskeluhuoltoa koskevaan arviontiin. Arvioinnin keskeiset tulokset on julkistettava. Koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä toimitettava opetushallintoviranomaiselle sekä THL:lle opiskeluhuollon valtakunnallisessa arvioinnissa, kehittämisessä, tilastoinnissa ja seurannassa tarvittavat tiedot. OHL 1287/2013 25§.

Oppilaitoksessa järjestetään THL:n opiskelijaterveyskysely sekä opiskelijatyytyväisyyskysely, joista saadaan tietoa muun muassa opiskeluhuollon tilasta. Saatuja tietoja käytetään opiskeluhuollon kehittämiseen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Opinto-ohjaajilla, erityisopettajalla, kuraattorilla ja terveydenhoitajalla on työhuoneet V-puolella (Vaasanpuistikko 8).