Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Opintojen tukipalvelut ja hyvinvointi

Alla tietoa opintojen ohjauksesta ja muista opiskelijan tukipalveluista.

Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus tukee opiskelua ja pyrkii huolehtimaan siitä, että opiskelijalla on riittävästi tietoja ja taitoja jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen. Opinto-ohjaukseen sisältyy luokkatunteja, vierailuja, vierailijaluentoja, teemapäiviä ja yksilöohjausta. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaisia ohjausaikoja lukuvuosittain. Opinto-ohjaajaan voit olla yhteydessä Wilma-viestillä, sähköpostitse ja puhelimitse.

Ohjaus sisältyy kaikkeen koulussa tapahtuvaan toimintaan. Ohjauksellisissa asioissa voit kääntyä opinto-ohjaajasi, ryhmänohjaajasi, aineenopettajasi tai kanslian puoleen. Opiskelijan lähiohjaajana toimii ryhmänohjaaja, joka pääasiassa huolehtii opiskelun päivittäisestä sujumisesta. Opinto-ohjaaja puolestaan keskittyy enemmän ylioppilaskirjoituksiin, jatko-opintoihin ja työelämään.

Opinto-ohjaajat lukuvuonna 2020-2021

 • 20A Juha-Pekka Rauhala
 • 20B Henna Autio
 • 20C Henna Autio
 • 20D Henna Autio
 • 20E Sainur Hairedin
 • 20F Henna Saarikoski
 • 20G Henna Saarikoski
 • 20H Helena Puronvarsi
 • 20I Helena Puronvarsi
 • 20J Helena Puronvarsi

 

 • 19A Juha-Pekka Rauhala
 • 19B Juha-Pekka Rauhala
 • 19C Henna Autio
 • 19D Henna Autio
 • 19E Henna Autio
 • 19F Sainur Hairedin
 • 19G Sainur Hairedin
 • 19H Henna Saarikoski
 • 19I Henna Saarikoski
 • 19J Henna Saarikoski
 • 19K Sainur Hairedin

 

 • 18A Juha-Pekka Rauhala
 • 18B Henna Autio
 • 18C Henna Saarikoski
 • 18D Sainur Hairedin
 • 18E Henna Autio
 • 18F Henna Saarikoski
 • 18G Sainur Hairedin
 • 18H Sainur Hairedin
 • 18I Henna Saarikoski
 • 18J Henna Saarikoski
 • 18K Henna Autio

 

 • 17A Juha-Pekka Rauhala

Ryhmänohjaajat ja kotiluokat lukuvuonna 2020-2021

 • 20A Elsi Viitanen k205
 • 20B Vesa Haapanen v25
 • 20C Anna Hakkari k311
 • 20D Tiina Haarala k224
 • 20E Eero Ovaska k212
 • 20F Jaana Mylläri v11
 • 20G Mikael Nybäck v308
 • 20H Janne Dahlsten k304
 • 20I Kati Lähdemäki v07
 • 20J Pauliina Toivola v14

 

 • 19A Mervi Potka k202
 • 19B Ulla Vapola v31
 • 19C Paula Keltto k331
 • 19D Kaisa Tuhkanen k105
 • 19E Lasse Kujanen v24
 • 19F Kasperi Lemmetty v22
 • 19G Marita Mäkitalo v26
 • 19H Johannes Hurtig v21
 • 19I Mika Jokiaho k307
 • 19J Outi Ojala-Koljonen k332
 • 19K Jari Mikola v15

 

 • 18A Tiina Kankkonen k136
 • 18B Karoliina Saharinen k305
 • 18C Terhi Tyynelä k206
 • 18D Riitta Pääjärvi-Myllyaho v06
 • 18E Ville Hujanen k203
 • 18F Jari Ojalainen k408
 • 18G Satu Ahola v19
 • 18H Riitta Seppä-Cascarino k137
 • 18I Maarit Vilenius k107
 • 18J Saija Rintamäki k309
 • 18K Katriina Ala-Kaukola v12

 

 • 17A Anu Borén k222

Muut tukipalvelut

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja Päivi Hämäläisen vastaanotto on Vaasanpuistikon yksikössä (sisäänkäynti vanhan puolen ala-aulasta) ma-to 8-16 ja pe 8-14. Puh. 040 145 2734 ​

Pasi Mukari ma ja ke. Puh. 040 145 2766

Vastaava kuraattori

Kuraattori Anu Ramsila, puhelin 0400 619 470, anu.ramsila@edu.vaasa.fi

Kuraattori auttaa ja tukee opiskelijoita erilaisissa opiskeluun ja elämään liittyvissä asioissa, esimerkiksi arjen sujuvuus, toimintakyky ja vuorovaikutussuhteet. Kuraattori pyrkii työssään opiskelijoiden tilanteita jäsentämällä lisäämään heidän voimavarojaan ja etsimään myönteisiä ratkaisuja tilanteisiin.

Kuraattorin vastaanotto on Vaasanpuistikon yksikössä, kellarikerroksessa ma-to 8-16 ja pe 8-15

Koulupsykologi

Koulupsykologille varataan aika terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta.

Erityisopettaja

Erityisopettaja Markku Joensuu. Tavattavissa tarvittaessa. Lausunnot YTL:aa varten.

Hammashoito

Kirkkopuistikon hammashoitola vastaa vaasalaisten lukiolaisten hammashoidosta.

Luki-testaus

Ota yhteys erityisopettajaan.

Nuorisoasema Klaara

Nuorisoasema Klaara on Vaasan sosiaali- ja terveystoimen alainen toimipiste, joka tarjoaa lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja elämänhallinnan ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon keskittyviä palveluja. Asemalla suoritetaan myös EU-direktiiviin perustuvaa alle 25 -vuotiaiden ajokelpoisuusseurantaa.

Nuorisoaseman palvelut on suunnattu lähinnä 13 – 24 -vuotiaille vaasalaisille ja sopimuksesta myös muista kunnista tuleville nuorille (ja heidän perheilleen), jotka haluavat keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa

Tutustu Klaaran sivuihin​.

Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste Reimari

Tutustu Reimarin sivuihin.

Hyvinvointityöryhmä

Vaasan lyseon lukion hyvinvointityöryhmä koordinoi opiskelijahuoltoa. Ryhmään kuuluu apulaisrehtori, kuraattori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja sekä erityisopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Ryhmän tehtävä on kartoittaa koulun hyvinvointia ja reagoida kehitystarpeisiin. Hyvinvointiryhmä koordinoi myös yksilökohtaista opiskelijahuoltoa.

​​​​​Hyvinvointiryhmään kuuluvat:

 • apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala
 • opinto-ohjaajat Henna Autio, Sainur Hairedin, Helena Puronvarsi ja Henna Saarikoski
 • erityisopettaja Markku Joensuu
 • kuraattori Anu Ramsila
 • terveydenhoitaja Päivi Hämäläinen

Aikataulut kokoontumisille ja muita lisätietoja löydät alta Hyvinvointiryhmän vuosisuunnitelmasta.

Lisätietoja apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala (juha-pekka.rauhala@edu.vaasa.fi, puh. 040-8406108)

Hyvinvointiryhmän vuosisuunnitelma 2019-2020

Hyvinvointityöryhmä on oppilaitoksen monialainen asiantuntijaryhmä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) joka koordinoi koulun yhteisöllistä opiskelijahuoltoa. Hyvinvointiryhmän tavoitteena on kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria ja edistää opiskeluyhteisön ja –ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

 • Tehtävänä on opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen
 • tehdä yhteistyötä muiden kunnan nuorten hyvinvointiin, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
 • Suunnitella miten opiskelijoiden ja työyhteisön hyvinvointiin liittyvien kyselyjen vastauksia hyödynnetään
 • Oppilaitoksen hyvinvointisuunnitelm​ien päivittäminen

Tiedottaminen

Opiskelijoita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan lukuvuoden alkaessa opiskeluhuollon järjestämisestä ja toimintatavoista. Tiedottamisessa kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelija saa riittävästi tietoa opiskeluhuollon palveluista sekä siihen, että opiskeluhuollon henkilöstön yhteystiedot ovat opiskelijoiden saatavilla. Opiskeluhenkilöstö esittäytyy lukuvuoden alkaessa opiskelijoille.

Hyvinvointiryhmien kokoonpanot

Hyvinvointiryhmää johtaa opiskeluhuollon vastaava apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala. Muut jäsenet ovat opinto-ohjaajat, opiskeluterveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Laajennettu hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä + erityisopettaja + opiskelijaterveydenhuollon psykologi + oppilaskunnan opiskelijajäsen ja oppilaskunnan vastaava opettaja + tarvittaessa muita asiantuntijoita

Monialainen yksilöllinen opiskelijahuolto

Yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmän kokoonpano neuvotellaan yhdessä opiskelijan ja huoltajan kanssa. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa opiskelijan asian kirjaamisesta opiskelijahuoltokertomukseen

Hyvinvointiryhmien kokousaikataulu

Kerran jaksossa ja tarvittaessa:

 • HVR 21.8.2019 klo 11.00
 • Laajennettu HVR 24.10.2019 klo 14.15
 • HVR 28.10.2019 klo 9.30
 • HVR 19.12.2019, klo 8.05
 • HVR 6.3.2020 klo 8.05
 • Laajennettu HVR 11.3.2020 klo 14.15
 • HVR 23.4.2020 klo 8.05

Opiskelijahuollon erityiset painopisteet / kehitysalueet lukuvuonna 2019-2020

 • ongelmien ennaltaehkäiseminen: Yksilökohtaista tukea ja ohjausta riittävästi, tukitoimien suunnittelua monialaisesti ja tuen järjestämistä ajoissa (lukioaikainen erityinen tuki)
 • Varhainen ja selkeä, tasavertainen puuttuminen ongelmiin
 • Päihdeongelmien havaitseminen ja puuttuminen

Oppilashuollon ja hyvinvointiryhmän työskentelyn arviointi

Opetushallitus ja THL seuraavat yhteistyössä opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Koulutuksen järjestäjän on arvioitava opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä osallistuttava ulkopuoliseen opiskeluhuoltoa koskevaan arviontiin. Arvioinnin keskeiset tulokset on julkistettava. Koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä toimitettava opetushallintoviranomaiselle sekä THL:lle opiskeluhuollon valtakunnallisessa arvioinnissa, kehittämisessä, tilastoinnissa ja seurannassa tarvittavat tiedot. OHL 1287/2013 25§.

Oppilaitoksessa järjestetään THL:n opiskelijaterveyskysely sekä opiskelijatyytyväisyyskysely, joista saadaan tietoa muun muassa opiskeluhuollon tilasta. Saatuja tietoja käytetään opiskeluhuollon kehittämiseen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Opinto-ohjaajilla, erityisopettajalla, kuraattorilla ja terveydenhoitajalla on työhuoneet V-puolella (Vaasanpuistikko 8).