Ohita valikko

Opintojen tukipalvelut ja hyvinvointi

Alla tietoa opintojen ohjauksesta ja muista opiskelijan tukipalveluista.

Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus tukee opiskelua ja pyrkii huolehtimaan siitä, että opiskelijalla on riittävästi tietoja ja taitoja jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen. Opinto-ohjaukseen sisältyy luokkatunteja, vierailuja, vierailijaluentoja, teemapäiviä ja yksilöohjausta. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaisia ohjausaikoja lukuvuosittain. Opinto-ohjaajaan voit olla yhteydessä Wilma-viestillä, sähköpostitse ja puhelimitse.

Ohjaus sisältyy kaikkeen koulussa tapahtuvaan toimintaan. Ohjauksellisissa asioissa voit kääntyä opinto-ohjaajasi, ryhmänohjaajasi, aineenopettajasi tai kanslian puoleen. Opiskelijan lähiohjaajana toimii ryhmänohjaaja, joka pääasiassa huolehtii opiskelun päivittäisestä sujumisesta. Opinto-ohjaaja puolestaan keskittyy enemmän ylioppilaskirjoituksiin, jatko-opintoihin ja työelämään.

Opinto-ohjaus lukion jälkeen (jälkiohjaus)

Lukiolain (714/2018 25§) mukaan lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana.

Vaasan lyseon lukion jälkiohjauksesta vastaa jatkavien abiturienttien opinto-ohjaaja. Lukuvuonna 2023–2024 jälkiohjauksesta vastaa opinto-ohjaaja Juha-Pekka Rauhala.

Opinto-ohjaajat lukuvuonna 2023-2024

23-ryhmät

 • 23A Juha-Pekka Rauhala
 • 23B Maija Raatikainen
 • 23C Maija Raatikainen
 • 23D Maija Raatikainen
 • 23E Sainur Hairedin
 • 23F Heidi-Jessica Lahola
 • 23G Heidi-Jessica Lahola
 • 23H Heidi-Jessica Lahola
 • 23I Helena Puronvarsi
 • 23J Helena Puronvarsi
 • 23K Helena Puronvarsi

22-ryhmät

 • 22A Juha-Pekka Rauhala
 • 22B Maija Raatikainen
 • 22C Maija Raatikainen
 • 22D Heidi-Jessica Lahola
 • 22E Helena Puronvarsi
 • 22F Sainur Hairedin
 • 22G Sainur Hairedin
 • 22H Heidi-Jessica Lahola
 • 22I Maija Raatikainen
 • 22J Heidi-Jessica Lahola
 • 22K Sainur Hairedin

21-ryhmät

 • 21A Juha-Pekka Rauhala
 • 21B Maija Raatikainen
 • 21C Maija Raatikainen
 • 21D Maija Raatikainen
 • 21E Sainur Hairedin
 • 21F Heidi-Jessica Lahola
 • 21G Heidi-Jessica Lahola
 • 21H Heidi-Jessica Lahola
 • 21I Sainur Hairedin
 • 21J Sainur Hairedin

20-ryhmät

 • 20A Juha-Pekka Rauhala
 • 20B Juha-Pekka Rauhala

Ryhmänohjaajat ja kotiluokat lukuvuonna 2023-2024

23-ryhmät

 • 23A Mervi Potka k205
 • 23B Mikael Ropponen v01
 • 23C Pauliina Hannuksela v11
 • 23D Paula Keltto k311
 • 23E Mika Jokiaho k307
 • 23F Elsi Viitanen k202
 • 23G Kasperi Lemmetty v21
 • 23H Pauliina Toivola v14
 • 23I Juha Tuomisto v02
 • 23J Mikael Nybäck k308
 • 23K Eero Ovaska k224

22-ryhmät

 • 22A Satu Ahola v15
 • 22B Marita Mäkitalo v26
 • 22C Lasse Kujanen v32
 • 22D Terhi Tyynelä k203
 • 22E Jari Ojalainen k408
 • 22F Saija Rintamäki k309
 • 22G Maarit Vilenius k107
 • 22H Ville Hujanen k304
 • 22I Ville Virrankoski v22
 • 22J Outi Ojala-Koljonen v24
 • 22K Raija Seppänen k105

21-ryhmät

 • 21A Harri Ojala v12
 • 21B Jaana Mylläri k206
 • 21C Anssi Salonen k137
 • 21D Anu Borén k222
 • 21E Eemeli Saarikoski v06
 • 21F Sanna Rintala v25
 • 21G Elina Mykkänen k331
 • 21H Hanna Perhiö k332
 • 21I Hanna Huttunen k305
 • 21J Tiina Saarinen k136

20-ryhmät

 • 20A Kati Lähdemäki v07
 • 20B Vesa Haapanen v19

Kuraattoripalvelut

Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijoita heidän elämän eri ongelmatilanteissa. Koulun sosiaalityöhön sisältyy sekä korjaavaa että ennaltaehkäisevää yksilö- ja yhteisötason työtä. Kuraattorin pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa.

Kuraattori on psykososiaalisen työn asiantuntija ja auttaa esimerkiksi opiskeluun, ihmissuhteisiin, mielialaan ja talouteen liittyvissä ongelmissa. Kuraattorin työ tukee varhaista puuttumista, opintojen keskeytymisten vähentämistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Kuraattori on opiskelijaa varten, kun opiskelija haluaa keskustella mieltä painavista asioista luottamuksellisesti. Yksi tärkeä työmuoto on laatia yhdessä opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kanssa erityisen tuen suunnitelma opintojen tueksi, jos opiskelijalla on esimerkiksi psyykkinen diagnoosi, mikä hankaloittaa käytännön opiskeluja. Tällöin voidaan yhdessä miettiä suosituksia oppitunneille, tavoitteena mahdollistaa opintojen eteneminen sairaudesta tai oireilusta huolimatta.

Vaasan lyseon lukiossa kuraattorin yksilökohtaisen työn lisäksi kuraattori organisoi ja vetää tarpeen mukaisia vertaistukikursseja ja muita ryhmämuotoisia tukitoimia, esimerkiksi Rennox-kurssit. Kuraattori tekee myös laajasti yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti: mm sosiaalipalvelut, nuorisopalvelut, yhdistykset ym.

Miten kuraattoriin voi ottaa yhteyttä?

Opiskelija voi itse ottaa yhteyttä kuraattoriin. Yhteydenotto voi tapahtua Wilman kautta tai tulemalla käymään. Opiskelijat lukiossa tietävät, että aina kun on ovi auki, voi tulla juttelemaan ja varaamaan aikaa. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorestaan tai haluavat keskustella nuoren tilanteesta.

On myös mahdollista, että esimerkiksi ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja tai terveydenhoitaja voi suositella kuraattorin tapaamisia opiskelijalle. Se kertoo siitä, että jollakin on hyvä syy olla opiskelijasta huolissaan. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuraattorilla on vaitiolovelvollisuus.

Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä myös koulun muun henkilökunnan, opiskelijan lähiverkoston tai muiden viranomaistahojen kanssa. Tällöin voidaan kutsua tarvittaessa koolle nk. monialainen asiantuntijaryhmä. Koollekutsujana toimii se henkilö/taho, jolla huoli opiskelijan asioissa ensimmäisenä herää.

Kuraattorin yhteystiedot

Vastaava kuraattori Riikka Piira (sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@ovph.fi)
Kuraattorin tavoittaa numerosta 0400-619470 arkisin klo 8-16, lisäksi kuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta.

Kuraattorin vastaanottotilat sijaitsevat Vaasanpuistikon yksikössä, pohjakerroksessa, opokäytävällä.

Muut tukipalvelut

Terveydenhoitaja

Vastaanotto on Vaasanpuistikon yksikössä (sisäänkäynti vanhan puolen ala-aulasta).

Kouluterveydenhoitaja Pasi Mukari ma-to klo 8-16, pe klo 8-14. Puh. 040 145 2766.

Kouluterveydenhoitaja Päivi Hämäläinen ma, ti ja joka toinen ke 8-16. Puh. 040 145 2734 ​

Koulupsykologi

Koulupsykologille varataan aika terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Opiskelijahuollon erityisasiantuntija Milla Panula, puh. 040 527 8433. Ajanvaraus kuraattorin, terveydenhoitajan tai erityisopettajan kautta.

Erityisopettaja

Erityisopettaja Markku Joensuu. Tavattavissa tarvittaessa. Lausunnot YTL:aa varten.

Koulukoutsi

Johanna Sinimäki, puh. 040 539 2387. Koulukoutsi yöskentelee V03-tilassa.

Hammashoito

Vaasanpuistikon hammashoitola vastaa vaasalaisten lukiolaisten hammashoidosta.

Luki-testaus

Ota yhteys erityisopettajaan.

Nuorisoasema Klaara

Nuorisoasema Klaara on Vaasan sosiaali- ja terveystoimen alainen toimipiste, joka tarjoaa lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja elämänhallinnan ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon keskittyviä palveluja. Asemalla suoritetaan myös EU-direktiiviin perustuvaa alle 25 -vuotiaiden ajokelpoisuusseurantaa.

Nuorisoaseman palvelut on suunnattu lähinnä 13 – 24 -vuotiaille vaasalaisille ja sopimuksesta myös muista kunnista tuleville nuorille (ja heidän perheilleen), jotka haluavat keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa

Tutustu Klaaran sivuihin​.

Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste Reimari

Tutustu Reimarin sivuihin.

Hyvinvointityöryhmä

Vaasan lyseon lukion hyvinvointityöryhmä koordinoi opiskelijahuoltoa. Ryhmään kuuluu apulaisrehtori, kuraattori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja sekä erityisopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Ryhmän tehtävä on kartoittaa koulun hyvinvointia ja reagoida kehitystarpeisiin. Hyvinvointiryhmä koordinoi myös yksilökohtaista opiskelijahuoltoa.

​​​​​Hyvinvointiryhmään kuuluvat:

 • apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala
 • opinto-ohjaajat Sainur Hairedin, Helena Puronvarsi, Maija Raatikainen ja Heidi-Jessica Lahola
 • erityisopettaja Markku Joensuu
 • kuraattori Riikka Piira
 • terveydenhoitaja Päivi Hämäläinen
 • terveydenhoitaja Pasi Mukari

Aikataulut kokoontumisille ja muita lisätietoja löydät alta Hyvinvointiryhmän vuosisuunnitelmasta.

Lisätietoja apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala (juha-pekka.rauhala@edu.vaasa.fi, puh. 040 840 6108)

Hyvinvointiryhmän vuosisuunnitelma 2023 – 2024

Hyvinvointityöryhmä on oppilaitoksen monialainen asiantuntijaryhmä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) joka koordinoi koulun yhteisöllistä opiskelijahuoltoa. Hyvinvointiryhmän tavoitteena on kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria ja edistää opiskeluyhteisön ja –ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

 • Tehtävänä on opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen
 • tehdä yhteistyötä muiden kunnan nuorten hyvinvointiin, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
 • Suunnitella miten opiskelijoiden ja työyhteisön hyvinvointiin liittyvien kyselyjen vastauksia hyödynnetään
 • Oppilaitoksen hyvinvointisuunnitelm​ien päivittäminen

Tiedottaminen

Opiskelijoita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan lukuvuoden alkaessa opiskeluhuollon järjestämisestä ja toimintatavoista. Tiedottamisessa kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelija saa riittävästi tietoa opiskeluhuollon palveluista sekä siihen, että opiskeluhuollon henkilöstön yhteystiedot ovat opiskelijoiden saatavilla. Opiskeluhenkilöstö esittäytyy lukuvuoden alkaessa opiskelijoille.

Hyvinvointiryhmien kokoonpanot

Hyvinvointiryhmää johtaa opiskeluhuollon vastaava apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala. Muut jäsenet ovat opinto-ohjaajat, opiskeluterveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Laajennettu hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä + erityisopettaja + opiskelijaterveydenhuollon psykologi + oppilaskunnan opiskelijajäsen ja oppilaskunnan vastaava opettaja + tarvittaessa muita asiantuntijoita

Monialainen yksilöllinen opiskelijahuolto

Yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmän kokoonpano neuvotellaan yhdessä opiskelijan ja huoltajan kanssa. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa opiskelijan asian kirjaamisesta opiskelijahuoltokertomukseen

Hyvinvointiryhmien kokousaikataulu

Kerran jaksossa ja tarvittaessa:

 • ma 28.8.2023 klo 11.00
 • laajennettu HVR ti 10.10.2023 klo 14.15
 • to 2.11.2023, klo 8.05
 • ma 11.12.2023 klo 9.30
 • ma 4.3.2024 klo 9.30
 • laajennettu HVR, ke 10.4.2024 klo 11.00
 • ma 6.5.2024 klo 9.30

Opiskelijahuollon erityiset painopisteet / kehitysalueet lukuvuonna 2023 – 2024

 • Yhteisöllinen opiskeluhuolto: Yhteisöllisyys ja opiskelijoiden osallisuuden korostaminen, turvallisuus ja ongelmien ennaltaehkäiseminen
 • Yksilökohtainen opiskeluhuolto: Opiskelijalähtöinen toiminta monialaisesti toimien
 • Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen laajasti: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Oppilashuollon ja hyvinvointiryhmän työskentelyn arviointi

Opetushallitus ja THL seuraavat yhteistyössä opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Koulutuksen järjestäjän on arvioitava opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä osallistuttava ulkopuoliseen opiskeluhuoltoa koskevaan arviontiin. Arvioinnin keskeiset tulokset on julkistettava. Koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä toimitettava opetushallintoviranomaiselle sekä THL:lle opiskeluhuollon valtakunnallisessa arvioinnissa, kehittämisessä, tilastoinnissa ja seurannassa tarvittavat tiedot. OHL 1287/2013 25§.

Oppilaitoksessa järjestetään THL:n opiskelijaterveyskysely sekä opiskelijatyytyväisyyskysely, joista saadaan tietoa muun muassa opiskeluhuollon tilasta. Saatuja tietoja käytetään opiskeluhuollon kehittämiseen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Opinto-ohjaajilla, erityisopettajalla, kuraattorilla ja terveydenhoitajalla on työhuoneet V-puolella (Vaasanpuistikko 8).