Förbigå menyn

Sundom centrum (ak1050)

Planens målsättning är att skapa förutsättningar för mer byggande, utveckling av Sundoms servicestruktur samt stöda bevarandet av den kulturhistoriska och landskapsmässigt värdefulla byamiljön.

Detaljplaneringen gäller området kring skolan, prästgården och seniorboendet i Yttersundom. Målsättningen är ett detaljplaneutkast år 2020.

  1. Aktuell 27.11.2018

  2. PDB 12.-28.6.2019

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Tilläggsinformation