Förbigå menyn

Sundom centrum (ak1050)

Planens målsättning är att skapa förutsättningar för mer byggande, utveckling av Sundoms servicestruktur samt stöda bevarandet av den kulturhistoriska och landskapsmässigt värdefulla byamiljön.

Detaljplaneringen gäller omgivningen kring skolcentrum, hembygdsmuseet, prästgården samt seniorboendet Hemgården och Kårkullas serviceboende.

  1. Aktuell 27.11.2018

  2. PDB 12-28.6.2019

  3. Godkänd 10.10.2022

Tilläggsinformation