Olet täällä

7.2.2018 - 16:25

ARA on myöntänyt merkittävän avustuksen koti- ja laitoshoidon palvelutaloille

Krannila
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt ja maksanut avustuksia yhteensä 8,4 miljoonaa euroa Pikipruukin rakennuttamaan viiteen palvelutaloon. Palvelutaloissa asuu Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon asiakkaita.

– Koti- ja laitoshoidon viisivuotissuunnitelma ikäihmisten palvelurakenteen ja elämänlaadun parantamiseksi on valmistumassa. Viidestä palvelutalosta viimeinen Präntöön Helmi valmistuu tämän kevään aikana, kertoo Vaasan kaupungin vs. koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlund.

Palvelutalot ovat tärkeä osa palvelurakenneuudistusta

Vanhuspalvelulain mukaan sairaalaosastolla ei saa asua, siksi palvelurakenteen muutos oli välttämätön. Hoitoa ja kuntoutusta voidaan antaa vain lääketieteellisten syiden perusteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2012 periaatteet, joiden mukaan muutoksiin ryhdyttiin.

Vaasan kaupungin kanssa yhteistyössä Pikipruukki on rakennuttanut joka vuosi yhden uuden palvelutalon. Vaasan kaupunginsairaalan pitkäaikaisosastojen asukkaat ovat muuttaneet palvelutaloihin, niiden valmistuttua vuosien 2014-2018 aikana.

Avustuksia erityisryhmien asumisolojen parantamiseen

– Pikipruukin rakennuttamien palvelutalojen rahoitus on järjestetty ARAn myöntämällä erityisryhmien investointiavustuksilla ja korkotukilainoilla, selvittää Koy Pikipruukin toimitusjohtaja Birgit Mäkinen. Palvelutalojen verottomat kokonaiskustannukset ovat olleet 28,5 miljoonaa euroa ja arvonlisäverolliset kustannukset 37,7 miljoonaa euroa. ARA-avustusten yhteismäärä on 8,4 miljoonaa euroa.

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, joita varten nämä viisi palvelutaloa on rakennettu.

Uudet, avustusta saaneet palvelutalot:
• Kotiranta (Kotiranta) valmistui 6/2014
• Himalaja (Vöyrinkaupunki) valmistui 11/2015
• Krannila (Klemettilä) valmistui 9/2016
• Fyrrykartano (Vähäkyrö) valmistui 1/2017
• Präntöön Helmi (Palosaari) valmistuu 4/2018

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat