Olet täällä

12.4.2019 - 16:01

Vaasan kaupungin säästöesitysten tavoitteena on talouden tasapaino vuoden 2021 loppuun mennessä

Kaupunginhallitukselle on menossa esitys toteutettavista säästötoimenpiteistä. Toimialoilla ja johtoryhmässä on käyty vakavia ja vaikeitakin keskusteluja siitä, mitä keinoja talouden tasapainottamiseksi on tehtävä. Kaupunginhallituksen kokous pidetään 17.4.
Vaasan kaupungin tavoitteena on kattaa alijäämä lain säätämissä rajoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että talous on saatava tasapainoon vuoden 2021 loppuun mennessä. Kokouksissa on käyty vakavia ja vaikeitakin keskusteluja siitä, mitä keinoja alijäämän kattamiseksi löydetään.

- Kaupungin toimiala- ja tulosaluejohtajat ovat tehneet kovan työn säästöesitysten kanssa. Tulosalueilla on todella käännetty jokainen kivi ja kanto sellaisten säästöjen löytämiseksi, jotka vaikuttaisivat mahdollisimman vähän asukkaiden: lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten saamiin palveluihin. Henkilöstösäästöjä pyritään tekemään siinä, missä se vain on mahdollista, mutta myös henkilökunnan jaksamisesta on huolehdittava, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Myös koko kaupungin henkilökuntaa on kannustettu aktiivisesti miettimään, miten arjen työssä voisi toimia tehokkaammin ja säästää.

- Olemme kaikki samassa veneessä soutamassa taloutta kuntoon ja kaikkien tavoitteena on tietysti, että asukkaiden palvelut pysyisivät laadukkaina ja mahdollisimman hyvällä tasolla. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija, ja siten myös näkee parhaiten kehittämiskohteet ja säästöpotentiaalin.
 

Esitykset eivät ole helppoja

- Meidän tehtävämme on esittää kaupunginhallitukselle sellaiset säästöehdotukset, joilla kaupungin talous saadaan oikeaan suuntaan. Nämä eivät ole kenellekään mukavia tai helppoja asioita. Johtoryhmän kokoukset on pidetty hyvin vakavissa tunnelmissa viime aikoina. Alijäämää on katettavana sen verran paljon, että se tulee auttamatta vaikuttamaan asukkaiden saamaan palveluun, sanoo Häyry.

Käytännössä kuitenkin kaikki palvelut, joita kunnan tulee antaa asukkailleen, säilyvät edelleen Vaasassa. Säästökohteet koskevat niin sanottujen ylimääräisten palveluiden vähentämistä tai niistä luopumista. Yksi esimerkki on avoin päiväkotitoiminta, jota nyt esitetään vähennettäväksi. Kunnat tarjoavat avointa päiväkotitoimintaa, jos talous sen sallii. Varsinainen päivähoito tarjotaan tietysti kaikille sitä tarvitseville lapsille Vaasassa edelleen.

- Kokonaisuudessaan olemme yrittäneet tehdä parhaamme sen suhteen, että palveluiden taso säilyy tarpeeksi hyvällä tasolla eikä kohdistuisi kohtuuttomasti mihinkään ikäryhmään. Kun katsotaan pelkästään esimerkiksi perusopetusta, olisi helppoa todeta, että siitä ei voida enää säästää yhtään. Mutta se tarkoittaisi samalla sitä, että perusopetuksen säästöt siirtyisivät rasittamaan esimerkiksi vanhuspalveluita tai jotain muuta palvelua, jo heidän omien säästöjensä päälle. Tai jos säästösummista luovutaan kokonaan, miten sitten saamme talouden kuntoon? Vaikeus on siis siinä, kun täytyy katsoa kokonaisuutta. Se on meidän virkamiesten ja poliittisen päättäjien tehtävä, linjaa Häyry.

Vakavista tunnelmista kohti valoisaa tulevaisuutta

Vaikka lähivuodet ovat talouden kannalta haastavia, Vaasan strategia tähtää määrätietoisesti kohti elinvoimaista tulevaisuutta. Vaasassa investoidaan vahvasti, kuten muissakin dynaamisissa kaupungeissa tällä hetkellä. Usein kaupungin käyttötalous ja investoinnit asetetaan rinnakkain, ja kysytään, miksi investointeihin varattuja rahoja ei voi käyttää esimerkiksi varhaiskasvatukseen. Investointeja rahoitetaan kuitenkin myös lainarahalla, kun taas käyttötalouden täytyy pyöriä saaduilla tuloilla.
 
- Tarvitsemme rohkeita investointeja, jotta pysymme elinvoimaisena, kehittyvänä ja houkuttelevana kaupunkina. Uusien yritysten ja asukkaiden myötä tulee verotuloja, joilla voimme ylläpitää laadukkaita palveluita kaikille asukkaille, huolehtia katujen ja tilojen kunnosta sekä asukkaiden hyvinvoinnista ja viihtymisestä. Tavoitteenamme on, että verotulot ovat tulevaisuudessa menoja suuremmat. Näin turvaamme vaasalaisille hyvät palvelut ja mahdollisuudet hyvään elämään myös jatkossa, muistuttaa Häyry.

Uusimmat