Olet täällä

10.5.2019 - 9:45

Välitien kevyenliikenteen väylällä poikkeavia liikennejärjestelyjä 15.-16.5.

Piirros johtoalueesta.
EPV Alueverkko Oy parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta poistamalla voimajohtoa vaarantavia puita Kiilapalstalla. Työstä aiheutuu poikkeavia liikennejärjestelyjä Välitien kevyenliikenteen väylälle 15.-16.5.

Välitien kevyenliikenteenväylä suljetaan tilapäisesti liikenteeltä Kappelinmäentien ja Huuhkajankadun väliltä 15.-16.5 väliseksi ajaksi. Väylällä liikkuvat ohjataan kiertoreitille, joka kulkee Mustikkatien ja Korpinkadun kautta. Sulkeminen voi kestää myös ilmoitettua lyhyemmän ajan.

Vaarantavien puiden poisto tehdään Kiilapalsta-Aurinkokylä ja Kiilapalsta-Strömberg 110 kV voimajohdoilla. Työ aloitetaan 15.5.2019 ja työkohteen on tarkoitus valmistua kesäkuun 2019 loppuun mennessä. 

Reunavyöhykkeen puuston hakkuun ja johtoalueen raivauksen suorittaa Eltel Networks Oy yhteistyössä IRP-Raivaus Oy:n kanssa.

– Ennen käsittelyä olemme erikseen yhteydessä alueen kiinteistönomistajiin, mikäli kiinteistöllä on poistettavaa puustoa. Hoidetuilta tontti- ja puistoalueilta kuljetamme hakkuutähteet pois. Puutavara jää maanomistajan hyödynnettäväksi hakkuupaikalle, kertoo Eltel Networks Oy:n palvelupäällikkö Antti Laitinen.

EPV-Alueverkko Oy:n vastuulla on pitää voimajohdot häiriöttöminä ja sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Tärkeänä osana tässä on johtoalueen puuston säännöllinen käsittely.

Liitteet:
Kuva 1. Piirros johtoalueesta
Kuva 2. Kartta, tilapäiset liikennejärjestelyt 15.-16.5. (pdf)

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat