Olet täällä

27.6.2019 - 15:48

Vaskiluodon osayleiskaavan luonnos on nyt nähtävillä

Vaskiluoto, Sami Peltoniemi
Vaskiluodon osayleiskaavan luonnos on nähtävillä 1.7.-30.8. Osayleiskaavasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus ma 19.8. klo 18 pääkirjaston Draamasalissa (Kirjastonkatu 13). 

Osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana on mahdollista osallistua kaavan valmisteluun jättämällä mielipiteensä tai kommentoimalla kaavaluonnosta. Saadun palautteen pohjalta kaavan valmistelutyö jatkuu elokuun jälkeen. 

– Tässä vaiheessa kaikki palaute on tärkeää, koska muutosten tekeminen on helpompaa kuin myöhemmin kaavaprosessissa, kun suunnitelmat on hiottu jo pitkälle, kertoo yleiskaavoittaja Annika Birell. 

Kaavaluonnosta varten on tehty useita eri selvityksiä, kuten luontoselvitys, kulttuurihistoriallinen selvitys ja liikenneselvitys. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä järjestettiin 5.11.-7.12.2018 verkkokyselyt asukkaille ja alueen yrityksille, joista saatuja vastauksia hyödynnettiin luonnoksen valmistelussa. Kyselyihin vastasi yhteensä yli 300 henkilöä. 

Vaskiluodon virkistysalue on vaasalaisille tärkeä

Verkkokyselyjen vastauksissa toivottiin lisää asutusta saarelle sekä nykyisen viheralueen säilyttämistä kokonaisuutena tai osittain. Vastaajat pitivät tärkeänä toimivia liikenneyhteyksiä sekä Vaskiluodon virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien säilyttämistä. Vastauksissa ehdotettiin myös uusia autotie- ja pyörätiereittejä, kuten saarta kiertävää pyöräilyväylää.

– Monet vastaajista ehdottivat, että Sokeritehtaan, entisen Wasalandian ja entisen Fenno-hotellin alueelle voitaisiin rakentaa esimerkiksi uusia asuntoja tai liiketiloja. Näille alueille olemme nyt kaavaluonnoksessa osoittaneet erityyppistä asumista sekä palveluita, Birell kertoo.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä palveluita alueelle kaivattaisiin lisää.

– Vastauksissa esiin nousivat muun muassa päiväkodit, kahvilat, ruokakaupat ja apteekit, mikäli alueelle tulee runsaasti uusia asukkaita. Lähipalveluille olisi siis selvästi kysyntää, Birell jatkaa.

Vaskiluodon osayleiskaavan 2040 luonnos on nähtävillä 1.7.-30.8. teknisessä virastossa (os. Kirkkopuistikko 26 A. 2. kerros) sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.vaasa.fi/vaskiluodon-osayleiskaava-2040  Luonnoksesta on mahdollista jättää mielipide kaavoitukseen 30.8. mennessä joko kirjeitse (os. Kaavoitus, PL 2, 65101), paikan päällä kaavoituksen tilapäisessä käyntiosoitteessa (os. Vaasanpuistikko 17, 6. kerros) tai sähköpostitse kaavoitus@vaasa.fi Lisäksi kaavaluonnosta voi kommentoida kaavan verkkosivulla olevan linkin kautta. Kaavaluonnoksen lisäksi sivulta löytyvät taustaselvitykset, asukaskyselyn tulokset ja muut liitteet. 
 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat