Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Suvilahden teollisuusalue (ak1104)

Asemakaava koskee Talttatien itäpuolisia osia Suvilahden teollisuusalueesta. Osassa aluetta maaperä on pilaantunutta eikä kaikkia tontteja voida käyttää. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia, mitkä osat ja tontit ovat käyttökelpoisia. Teollisuusalue laajennee itään.

Asemakaavaprosessin vaiheet

 1. Lainvoimainen asemakaava

  Asemakaava saa lainvoiman kuulutuksella valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset valitukset on käsitelty.

 2. Hyväksyminen

  Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

 3. Ehdotus

  Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Ehdotuksesta pyydetään lausuntoja ja siitä voi jättää muistutuksia.

 4. Luonnos

  Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä ja siitä pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä.

 5. Vireille tulo

  Asemakaavahanke alkaa. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja kaavan tavoitteista pyydetään mielipiteitä.

Suunnittelualue

Avaa kartta suurempana

Valmistelija