Förbigå menyn

Sunnanvik industriområde (ak1104)

Detaljplanen berör delar av Sunnanvik industriområde öster om Mejselvägen. En del av marken på området är förorenad och det är inte möjligt att använda alla tomter. Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka vilka delar och tomter som är användbara och om det är möjligt att utvidga industriområdet mot öster.

 

Planprocess

  1. Aktuell 16.6.2021

  2. Godkänd 28.3.2022