Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Voimassa olevat yleiskaavat

Vaasan kaupungin alueella on voimassa kahdeksan eri yleiskaavaa.

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. (Lähde: ymparisto.fi, 1.6.2015)

Yleiskaavat kartalla