Ohita valikko

Laajametsän osayleiskaava

Osayleiskaava-alue muodostuu Vaasan ja Mustasaaren kuntarajan, rautatien ja Itäisen Runsorintien välisestä alueesta. Alueen pinta-ala on noin 5 km2.

Osayleiskaava-alue muodostaa yhdessä Mustasaaren Granholmsbackenin osayleiskaava-alueen kanssa laajan yhtenäisen uuden teollisuus- ja työpaikka-alueen, jonka katuverkko ja korttelialueet jatkuvat kuntarajan molemmin puolin. Vaasan kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.10.2018 kaavan, joka sai lainvoimansa 28.11.2018.