Förbigå menyn

Gällande generalplaner

Här hittar du alla generalplaner som är i kraft i Vasa.

Generalplanerna i karttjänsten

 

Vasa generalplan 2030: plankarta och beskrivning

Delgeneralplanen för centrum

Delgeneralplan för Vasklot

Delgeneralplan för Långskogen

Skärgårdens delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Kvalitetskorridorens delgeneralplan (Liselund, Kuninkaankartano, Risö): plankarta och beskrivning

Öjbergets delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Merikarts delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Torkkolas delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Kyrknejdens delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Tervajokis delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Märkenkall delgeneralplan 

 

  • Delgeneralplanen berör Vasklotområdet. Planens areal är ca 5 km2, varav ca 2,5 km2 är vatten. Målet för planeringen är bl.a. att utnyttja Vasklots möjligheter och potential som en del av Vasa och Vasaregionen, att skapa förutsättningar för att hamnen och logistiken ska kunna utvecklas samt att sammanjämka olika intressen och användningsändamål på området.

  • Delgeneralplanen berör Vasas centrumområde, medräknat Metvikens sydöstra strand, begravningsområdet, Sandö, Sandviken strand- och idrottsområde, Kopparön, Södra och Norra Klemetsö samt Vöråstan.

  • Delgeneralplan för Långskogen

    Delgeneralplaneområdet består av området mellan kommungränsen mellan Vasa och Korsholm, järnvägen och Östra Runsorvägen. Områdets areal är ca 5 km2.

  • Delgeneralplanen för Lillkyro kyrknejd 2040 har nu vunnit laga kraft

  • Delgeneralplan för Märkenkall

    Utarbetandet av en delgeneralplan för Märkenkall vindkraftspark startade år 2014 i samarbete med Korsholms kommun.