Ohita valikko

Ahventien opiskelijakylä (ak1107)

Tavoitteena on tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä lisärakentamiselle ja alueen kehittämiselle sekä mahdollisesti osan rakennuskannan korvaamiselle uudisrakentamisella.

Päämääränä on viihtyisä, toimiva ja monipuolinen opiskelija-asuntoalue tai opiskelijakylä keskustan ja korkeakoulujen läheisyydessä.

Kaavasta on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asemakaavaprosessin vaiheet

  1. Lainvoimainen asemakaava

    Asemakaava saa lainvoiman kuulutuksella valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset valitukset on käsitelty.

  2. Hyväksyminen 13.6.2022

  3. Vireille tulo 17.3.2020

Vuorovaikutustilaisuus to 8.4.2021

Valmistelija