Förbigå menyn

Abborrvägens studentby (ak1107)

Målet är att undersöka möjligheterna att utveckla området och skapa förutsättningar för utbyggnad och utveckling av området samt eventuellt för ersättande av en del av byggnadsbeståndet med nybyggande.

Målet är ett trivsamt, fungerande och mångsidigt studentbostadsområde eller en studentby i närheten av centrum och högskolorna.

Detaljplanen har överklagats till Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len.

Planprocess

  1. Gällande plan

    Detaljplanen vinner laga kraft med en kungörelse när besvärstiden gått ut eller möjliga besvär har behandlats.

  2. Godkännande 13.6.2022

  3. Inledning 17.3.2020

Planläggningens e-post

Beredare