Ohita valikko
Havainnekuva siltakilpailusta

Innotalon kortteli (ak1108)

Asemakaavoitettava alue on osa Vaasan energiaosaamisen ydintä, Palosaaren tiedepuistoa. Tämän asemakaavamuutoksen tavoitteena on eri toimenpitein edelleen tukea, turvata ja kehittää Palosaaren tiedepuiston aluetta, sen eri toimintoja sekä saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Tarkoitus on mahdollistaa arvokkaan kaupunkirannan rakentaminen ympäristön mittakaavaan ja tyyliin sopivalla kasvutavalla.

Kaavamuutoksella tarkastellaan korttelin rakennusoikeuden lisäämistä vähäisen asemakaavamuutoksen periaattein (lisäys maks. 20%). Tontin käyttötarkoitus on Palvelurakennusten korttelialue (P). Alueen nykyinen toiminta sekä alueen visiot energiaosaamisen ytimessä soveltuvat paremmin muunlaisen käyttötarkoitusmerkinnän alle.  Alueen käyttötarkoitusta tarkastellaan kaavaprosessin aikana ja käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa sen, että asemakaavan muutos toteutetaan normaalina prosessina vähäisen asemakaavan muutoksen sijaan.

Näiden lisäksi tarkoitus on linjata asemakaavaan tonttijako vastaamaan toteutunutta tilannetta, koska kortteliin on tehty uusi tonttijako voimassa olevan asemakaavan vahvistumisen jälkeen.

Aluerajausta tarkistettiin vuoden 2021 alussa ja kaavarajaa kasvatettiin. Tämän vuoksi tuli laatia päivitetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mikä on asetettava uudelleen nähtäville. OAS päätettiin asettaa nähtäville yhdessä asemakaavaluonnoksen sekä havainnekuvien kanssa.

 

 

 

Kaavamuutoksella tarkastellaan korttelin rakennusoikeuden lisäämistä vähäisen asemakaavamuutoksen periaattein (lisäys maks. 20%). Tontin käyttötarkoitus on Palvelurakennusten korttelialue (P). Alueen nykyinen toiminta sekä alueen visiot energiaosaamisen ytimessä soveltuvat paremmin muunlaisen käyttötarkoitusmerkinnän alle.  Alueen käyttötarkoitusta tarkastellaan kaavaprosessin aikana ja käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa sen, että asemakaavan muutos toteutetaan normaalina prosessina vähäisen asemakaavan muutoksen sijaan.

Näiden lisäksi tarkoitus on linjata asemakaavaan tonttijako vastaamaan toteutunutta tilannetta, koska kortteliin on tehty uusi tonttijako voimassa olevan asemakaavan vahvistumisen jälkeen.

Aluerajausta tarkistettiin vuoden 2021 alussa ja kaavarajaa kasvatettiin. Tämän vuoksi tuli laatia päivitetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mikä on asetettava uudelleen nähtäville. OAS päätettiin asettaa nähtäville yhdessä asemakaavaluonnoksen sekä havainnekuvien kanssa.

 

 

 

  1. Vireille 29.9.2020

  2. OAS 28.10.-12.11.2020

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Valmistelija