Förbigå menyn
Havainnekuva siltakilpailusta

Innohusets kvarter (ak1108)

Området som ska detaljplaneras är en del av kärnan av Vasas energikunnande, Brändö vetenskapspark. Målet med denna detaljplaneändring är att med olika åtgärder stöda, trygga och utveckla Brändö vetenskapsparks område, dess olika funktioner samt nåbarhet och tillgänglighet samt att möjliggöra byggande av den värdefulla stadsstranden på ett tillväxtsätt som är lämpligt med tanke på omgivningens skala och stil. Målet är att möjliggöra byggande på den värdefulla stadsstranden på ett tillväxtsätt som lämpar sig för skalan och stilen i omgivningen.

Genom planändringen granskas möjligheten att öka byggrätten i kvarteret i någon mån enligt principerna för detaljplaneändringen (ökningen max. 20%). Användningsändamålet för tomten är Kvartersområde för servicebyggnader (P). Den nuvarande verksamheten i området samt visionerna för det i kärnan av energikunnandet lämpar sig bättre med en annan beteckning för användningsändamålet. Områdets användningsändamål granskas under planprocessens gång och ändringen av användningsändamålet medför att detaljplaneändringen genomförs som en normal process och inte som en liten detaljplaneändring.

Utöver dessa är syftet att dra upp riktlinjer för tomtindelningen i detaljplanen så att den motsvarar den verkliga situationen, eftersom det har gjorts en ny tomtindelning i kvarteret efter att gällande detaljplan hade fastställts.

Områdesavgränsningen justerades i början av år 2021 och gränsen i planen utvidgades. På grund av detta måste ett uppdaterat Program för deltagande och bedömning utarbetas, och det ska läggas fram på nytt. Det beslutades att PDB läggs fram tillsammans med ett utkast till detaljplan och illustrationer.

 

Genom planändringen granskas möjligheten att öka byggrätten i kvarteret i någon mån enligt principerna för detaljplaneändringen (ökningen max. 20%). Användningsändamålet för tomten är Kvartersområde för servicebyggnader (P). Den nuvarande verksamheten i området samt visionerna för det i kärnan av energikunnandet lämpar sig bättre med en annan beteckning för användningsändamålet. Områdets användningsändamål granskas under planprocessens gång och ändringen av användningsändamålet medför att detaljplaneändringen genomförs som en normal process och inte som en liten detaljplaneändring.

Utöver dessa är syftet att dra upp riktlinjer för tomtindelningen i detaljplanen så att den motsvarar den verkliga situationen, eftersom det har gjorts en ny tomtindelning i kvarteret efter att gällande detaljplan hade fastställts.

Områdesavgränsningen justerades i början av år 2021 och gränsen i planen utvidgades. På grund av detta måste ett uppdaterat Program för deltagande och bedömning utarbetas, och det ska läggas fram på nytt. Det beslutades att PDB läggs fram tillsammans med ett utkast till detaljplan och illustrationer.

 

  1. Aktuell 29.9.2020

  2. PDB 28.10-12.11.2020

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare