Ohita valikko

Köpinginranta (ak1119)

Vähänkyrön Köpingin alueella, Kyrönjoen rannalla Vaasan kaakkoisosassa sijaitseva asemakaavoitettava alue koostuu 7 kiinteistöstä ja on n. 4,2 ha suuruinen. Kaava-alue rajautuu voimassa olevaan asemakaava-alueeseen kaakkois- ja lounaisosiltaan.

Asemakaavalla pyritään säilyttämään joenvarsialueen yhtenäinen ilme ja sen ominaispiirteet. Rakentamisen tulee olla maltillista ja soveltua maisemallisesti kiinnostavaan joenvarsialueeseen. Aluetta tulee kehittää myös sen luontotyyppien mukaisella tavalla ja huomioida kaikki alueella sijaitsevat arvokkaat elementit, kuten erilaiset elinympäristöt. Etenkin osayleiskaavassa Kyrönjoen rantavyöhykkeeksi (VL-1) osoitettua aluetta tulee kehittää siten, että siellä elävän arvokkaaksi luokitellun keltaängelmän kasvuolosuhteet on turvattu, eikä niitä alueen maankäytössä vaaranneta.

  1. Vireille 4.5.2021

  2. OAS 10.–24.6.2021

  3. Hyväksytty 13.6.2022

  4. Lainvoimainen 29.7.2022