Ohita valikko

Korsholmanpuistikon painotalon kulma (ak1098)

Asemakaavamuutoksella tarkistetaan voimassa olevan asemakaavan mukaista maankäyttöä Korsholmanpuistikon ja Klemetinkadun kulmassa. Kaavamuutoksessa tutkitaan Framin vanhan painotalon purkamisen edellytykset sekä uudisrakentamisen mahdollisuus asumiskäyttöön. Asemakaava ajantasaistetaan keskustan osayleiskaavan mukaiseen suuntaan, mitä tukee asumisen lisääminen keskusta-alueelle. Lähtökohtana on kehittää muutostonttien piha-alueiden viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta.

Asemakaavaprosessin vaiheet

  1. Vireille 1.3.2020

  2. Hyväksyminen 13.12.2021

Valmistelija