Förbigå menyn

Korsholmsesplanadens tryckerihörn (ak1098)

Med detaljplaneändringen revideras den i den gällande detaljplanen fastslagna markanvändningen i hörnet av Korsholmsesplanaden och Klemetsögatan. Med detaljplaneändringen undersöks förutsättningarna för rivning av Frams gamla tryckerihus och möjligheterna att använda nybyggandet för boende. Detaljplanen uppdateras i enlighet med delgeneralplanen för centrum, vilket stöder utökningen av boendet i centrum. Utgångspunkten är att utveckla trivseln och funktionaliteten på gårdsområdena på de tomter som ändringen berör.

Planprocess

  1. Aktuell 1.3.2020

  2. Godkänd 13.12.2021

Beredare