Ohita valikko

Laajametsän suurteollisuusalueen tarkistus (ak1110)

Tarkempia karttoja alueesta löytyy Vaasan karttapalvelusta, osoitteesta https://kartta.vaasa.fi/IMS

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Vaasan lentokentän itäpuolelle Itäisen Runsorintien, Kivimetsätien, rautatien sekä Vaasan ja Mustasaaren kuntarajan rajaamalle alueelle. Tavoitteena on täsmentää akkuteollisuuden tarpeisiin laaditun asemakaavan määräyksiä ja pyrkiä varmistamaan edellytykset kehittää aluetta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Asemakaavamuutoksessa tavoitellaan teollisuusalueen rakennusoikeuden kasvattamista nykyisestä 0.3 tehokkuudesta  0.8-1.3 tehokkuuteen.

Lisäksi aikeena on selvittää voimassa olevan kaavan 30 metrin maksimirakennuskorkeuden kasvattamisen edellytyksiä (Finavian lentoesteasia).

Kaavan yhteydessä tutkitaan yhden korttelin osalta mm. katualueen rajauksen siirtämistä ja sen myötä asemakaavoitettavaksi osoitettavaa uutta aluetta mahdollisen korvaavan viheryhteyden aikaansaamiseksi asemakaavoitetulle alueelle.

  1. Vireille 9.10.2020

  2. Hyväksytty 29.3.2021

Lisätiedot