Ohita valikko

Museokatu 11 (ak1093)

Asemakaavan muutoksella tontin käyttötarkoitusta muutetaan julkisesta palvelusta asumiseen. Muutos toteuttaa kaupungin strategian ja keskustan osayleiskaavan tavoitteita tiivistämällä kaupunkirakennetta ja lisäämällä asumista keskustassa.

Osa tontilla olevista rakennuksista puretaan, osa säilytetään. Suunnitteluun vaikuttavat lähiympäristön liikennejärjestelyt, rautatiealue, kevyen liikenteen järjestelyt sekä radan takana sijaitsevan Wärtsilän alueen nykyinen ja tuleva käyttö. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava sijainti näkyvällä paikalla kaupunkirakenteen reunalla rinteessä sekä suojeltu vanha puhelinyhdistyksen rakennus.

  1. Vireille 13.3.2019

  2. Hyväksytty 15.8.2022

Lisätiedot