Förbigå menyn

Museigatan 11 (ak1093)

Med detaljplaneändringen ändras tomtens användningsändamål från offentlig service till boende. Ändringen förverkligar stadens strategi och målen för delgeneralplanen för centrum genom att förtäta stadsstrukturen och öka boendet i centrum.

En del av byggnaderna på tomten rivs, en del bevaras. På planeringen inverkar trafikarrangemangen i näromgivningen, järnvägsområdet, lättrafikarrangemangen samt den nuvarande och kommande användningen av Wärtsiläs område bakom järnvägen. Därtill bör läget på en synlig plats vid utkanten av stadsstrukturen samt telefonföreningens skyddade gamla byggnad beaktas vid planeringen.

  1. Aktuell 13.3.2019

  2. Godkänd 15.8.2022

Tilläggsinformation