Förbigå menyn
Flygfoto

Salutorget planeringstävling

Planeringstävlingen för salutorget har avgjorts!

Till vinnare i planeringstävlingen för Vasa salutorg utlystes 26.10 bidraget Vaasan Helmi av arbetsgruppen Loci landskapsarkitekter–Ramboll–Valoa. Det vinnande bidraget presenterar torget som ett aktivt och trivsamt vardagsrum för stadsborna. Juryn beslutade att också ge bidraget ”Palimpsest” ett hedersomnämnande för en konstnärlig lösning som djärvt avviker från den nuvarande. Arbetsgruppen bakom bidraget heter MASU Planning. De övriga bidragen rangordnades inte. Bakom bidraget Bygdens torg. Seudun tori stod arbetsgruppen Funkia och planen för Hemmahamn gjordes av VSU maisema-arkkitehdit Oy. Efter det här går planeringen vidare med den vinnande arbetsgruppen, där bl.a. juryns rekommendationer beaktas.  Bidraget kunde eventuellt genomföras efter fortsatt planering åren 2024–2025, förutsatt att finansiering beviljas.

Det vinnande bidraget Vaasan Helmi utgår från att torgets kanter utvecklas till aktiva rekreations- och vistelseområden som genererar mervärde för salutorget. Enligt juryn är Vaasan Helmi en övertygande helhet och motsvarar bland tävlingsbidragen bäst de uppsatta målen.

Vasaborna fick rösta på sin favorit bland de fyra finalistbidragen i juli–augusti. Via webbenkäten kom det in sammanlagt 306 röster, av vilka det vinnande förslaget Vaasan Helmi fick 41 %, Palimpsest 32 %, Hemmahamn 16 % och Bygdens torg 11 %.

Invånarna kommenterade bidraget Vaasan Helmi bland annat så här:

  • Havstemat passar perfekt för Vasas image. Det är det mest estetiska och stämningsfulla bland bidragen och skulle därför bidra med trivsel och kulturellt värde till torget.
  • Man tar skärgården till staden. Mångsidighet. Kombination av ett traditionellt öppet torg och mindre vrår. Välkomnande, varmt, ljust.
  • Planen är den åskådligaste bland alla fyra bidrag. I planeringen har man fint beaktat sådant som är kännetecknande för Vasa, värnat om traditioner men samtidigt fått med det moderna. Ett stort plus för satsningarna på belysningen.

 

Här nedan kan du bekanta dig med bedömningsprotokollet, där bl.a. juryns bedömningsgrunder och förslag till fortsatta åtgärder framgår:

Länk till bedömningsprotokollet

 

Tävlingstiden för planeringstävlingen för Vasa salutorg har gått ut. Bekanta dig med tävlingsarbetena för de arbetsgrupper som valdes till tävlingen under länkarna.

Bygdens torg. Seudun tori.

Vaasan Helmi

Palimpsest

Hemmahamn

 

Till tävlingen anmälde sig 12 högklassiga arbetsgrupper. Av dem inbjuds till tävlingen:

  •  Funkia
  •  Loci maisema-arkkitehdit – Ramboll – Valoa
  •  MASU Planning
  •  VSU maisema-arkkitehdit Oy

Lycka till i tävlingen!

 

Vasa stad ordnar i samarbete med Finlands landskapsarkitektförbund en planeringstävling om salutorget i Vasa och dess närmiljö. Huvudvikten vid planeringen ligger på planering av salutorget som helhet. Vidare behövs lösningsförslag som stöder torgplanen i promenadcentrumområdet. Planer på idénivå önskas för området från Handelsesplanaden norr om torget till Sandögatan samt korsningen mellan Vasaesplanaden och Handelsesplanaden. Dessa planer ska förbättra trivseln och tillgängligheten i promenadcentrum.

Målet med planeringstävlingen är att åstadkomma en genomförbar lösning, som ökar aktiviteten och trivseln i området, som är stadsbildsmässigt och landskapsarkitektoniskt högklassig och som kan användas som grund för den fortsatta planeringen av projektet. Lösningen måste stödja de kulturhistoriska värdena, livskraften och trivseln i centrum och öka stadsmiljöns mångfald. Centralt är också att beakta att området är tillgängligt och barnvänligt.

Det är fritt att anmäla sig till tävlingen för multiprofessionella arbetsgrupper som är insatta i utformningen av offentliga uteplatser. Anmälningsförfarandet och urvalsgrunderna för de tävlande har presenterats i upphandlingsannonsen, som publiceras 11.3.2022 i portalen Tarjouspalvelu.fi på adressen https://tarjouspalvelu.fi/teese. Bland dem som har anmält sig väljer juryn fyra arbetsgrupper som bjuds in till tävlingen. Ett planeringsarvode på 20 000 euro kommer att betalas till varje arbetsgrupp. Det primära syftet är att den arbetsgrupp som vinner tävlingen ska göra ytterligare en plan för området.

Tävlingsprogram

Bilagor under anmälningsskedet

Ilmoittautumisvaiheen kysymyksiä ja vastauksia 22.3.2022

Juryns protokoll

Länkar:

Finlands landskapsarkitektförbunds tävlingsregler: https://www.m-ark.fi/kilpailut/kilpailusaannot/
Vasa stads karttjänst: https://kartta.vaasa.fi/IMS/sv/Map
Delgeneralplan för centrum: www.vaasa.fi/sv/delgeneralplan-for-centrum-2040/
Vasa stads esplanader och brandgator RKY: http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1708
Tillgänglighetskartläggningar från området: https://www.arcgis.com/apps/dashboards/9ed75984cd8a44b6a4d13e3b4376f5a5
Barnvänlig kommun modell: https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/

Tidtabell

Tävlingsinbjudan publiceras i portalen Tarjouspalvelu.fi  11.3 på adressen www.tarjouspalvelu.fi

Frågor om tävlingen ska skickas via portalen Tarjouspalvelu.fi senast 17.3 före kl. 15.00. Frågorna besvaras senast 22.3.

Anmälan till tävlingen går ut 29.3.

Val av tävlande senast 6.4.

Tävlingstiden går ut och arbetena ska lämnas in senast 8.7 kl. 15.00.

Invånarna kan kommentera planerna under juli-augusti 2022.

Syftet är att tävlingsresultatet ska publiceras under höst 2022.