Ohita valikko

Asu ja elä Ravilaaksossa

Tahtoisitko elää paikassa, jossa kaikki harrastusmahdollisuudet ovat aivan kulman takana ja arki helppoa?

Paikassa, joka yhdistää vireän kaupunkikulttuurin ja kaikki tarvittavat palvelut. Paikassa, jonka katukahviloissa ja aukioilla on vilinää ja jossa nautitaan elämästä. Ravilaaksossa on kaikki, mitä tarvitset! Kukapa ei toivoisi tällaista arkea?

Ravilaakson alue perustuu kaupunkimaiseen, elävään ja aktiiviseen ruutukaavakatuverkostoon pienine puistoineen, aukioineen ja hienovaraisesti rikottuine umpikortteleineen. Korttelit rakentuvat neljä-kuusikerroksisista kerrostalorakennuksista, joita täydentävät palokatujen varren kaupunkipientaloalueet.

Rikottu umpikortteli luo suojaisan, turvallisen ja rauhallisen pihamiljöön eristämättä kuitenkaan sisäpihaa tarpeettomasti ympäröivästä kaupunkielämästä. Ravilaakson rakentamisessa tavoitellaan elävää ja värikästä, arkkitehtuuriltaan kiinnostavaa ja kaupunkimaista aluetta. Ravilaakson elämä huipentuu sen sydämessä, torilla. Torin toivotaan olevan asukkaille kuin yhteinen olohuone, johon voi tulla viettämään aikaa ja viihtymään.

Kun Ravilaakson ympäristössä on jalkapallo-ottelu tai konsertti, virtaa alueelle ihmisiä muualta kaupungista ja kaupungin ulkopuolelta. Alueen pienissä, julkisissa puutarhoissa voi rentoutua ja virkistäytyä. Asukkaita ja vierailijoita varten alueelle suunnitellaan paljon palveluja. Näiden lisäksi Ravilaaksossa on myös vuokrattavaa työtilaa.

Asunnot ja asumismuodot

Ravilaakso on tarkoitettu kaikille. Alueelle pyritään rakentamaan asuntoja mahdollisimman monenlaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Kaupunkimaisen ympäristön odotetaan houkuttelevan paitsi nuoria ja iäkkäitä pariskuntia, myös lapsiperheitä. Alueen hyvät harrastusmahdollisuudet ja palvelut, lapset huomioiva rakentaminen ja yhteisöllinen tunnelma ovatkin kuin tehtyjä lapsiperheille!

Yksi Ravilaakson tonteista on jo alustavasti varattu ryhmärakennuttamiskäyttöön. Ryhmärakennuttaminen on välimuoto omatoimisen ja rakennuttajaliikevetoisen rakentamisen välillä. Ryhmärakennuttaminen on tulevaisuuden suuntaus, jonka juuret juontavat Suomessa 1900-luvun alun kaupunkirakentamiseen, jossa esimerkiksi ammattiyhdistykset ja perhekunnat toimivat rakennuttajina. Käytännössä ryhmärakennuttaminen tarkoittaa sitä, että ryhmän jäsenet perustavat asunto-osakeyhtiön tai toimivat järjestäytymättömänä ryhmänä, ja rakennuttavat itselleen kodin, johon he tulevaisuudessa muuttavat. Suomessa esimerkkejä löytyy erityisesti Helsingistä.

Ryhmärakennuttajana Ravilaaksossa toimit edelläkävijänä, joka on mukana asuinalueensa kehittämisessä alusta saakka. Tutustu tästä Ravilaakson ryhmärakennuttamisen tietopakettiin. Yksi ryhmärakennuttamisen hyödyistä ovat sen merkittävät säästöt, sillä rakennuskustannukset määräytyvät todellisten, toteutuneiden rakennuskustannusten mukaan. Rakennuttajat pääsevät itse vaikuttamaan kaikkiin ratkaisuihin ja esimerkiksi käytettäviin materiaaleihin. Ryhmärakennuttamisessa korostuu yhteisöllisyys: ”Taloyhteisö voi olla kuin pieni kylä”. Ryhmän täytyy olla kuitenkin valmis sitoutumaan hankkeeseen ja käyttämään siihen paljon omaa aikaa – yhteistyökykyisyys, riskinotto ja rohkeus korostuvat. Suosittelemme kiinnostuneita tutustumaan ryhmärakennuttamislakiin (190/2015) ja esimerkiksi Salla Korpelan aiheesta kirjoittamiin kirjoihin (Ryhmärakennuttajan opas, 2015 ja Yhteinen talo – Ryhmärakennuttaminen ja yhteisöasumisen pohjoismainen malli, 2014). Ryhmärakennuttajat ry toimii ryhmärakennuttajien tukena.

Ota yhteyttä