Ohita valikko

Rakentaminen Ravilaaksossa

Lisätietoa Ravilaakson alueen rakentamisesta.

Historia ja suunnittelutilanne

Ravilaakson alue on vanhaa merenpohjaa, josta on maan kohoamisen myötä muodostunut alava laakso. Aluetta on hyödynnetty monipuolisena urheilu- ja puistoalueena, jossa on ollut muun muassa luistin- ja moottorirata. 1950-luvulla alueelle rakennettiin ravirata. Raviradan rakentaminen ei lopettanut alueen muuta virkistyskäyttöä, vaan sitä hyödynnettiin monipuolisesti eri lajeihin.

Vuonna 2008 alueelle tehtiin yleissuunnitelma osana Vaasan yleiskaavatyötä, ja alue osoitettiin asuinkerrostaloille. Vuonna 2013 alueen maankäytöstä järjestettiin suunnittelukilpailu. Laadittavana oleva asemakaavaratkaisu perustuu vuoden 2013 yleiseen arkkitehtikilpailuun ja sitä seuranneen, vuonna 2016 tehtyyn yleissuunnitelmaan.

Alueen asemakaavaa varten on luotu kokonaan uusi maankäytön kehittämisen prosessi. Ravilaakson maankäytön kehittämishankkeen alle on koottu yhdeksän eri osaprojektia, jotka tukevat tavoitteiden mukaista kaupunkiympäristön luomista sekä tuottavat lisätietoa kaavaratkaisua ja kaavan toteuttamiseta varten.

Rakentamisen toteuttaminen

Ravilaakson rakentamisessa käytetään erilaisia korttelien ja tonttien kilpailuttamismenettelyjä, joilla pyritään saamaan aikaan sekä toiminnallisesti että arkkitehtuurisesti korkealaatuisia ratkaisuja. Oikeanlaisella kilpailuttamisella mahdollistetaan alueen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen. Ravilaakson alueelle valmistuu pääosin vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja. Tavoitteena on saada alueelle myös ARA-vuokra-asuntoja, erityisryhmien palveluasumista sekä uusia asumismuotoja, kuten esimerkiksi ryhmärakentamista ja yhteisöllistä asumista. Asuntojen rakentamisesta vastaavat pääosin yksityiset rakennusliikkeet.

Rakentamisen aikataulu

Ravilaakson rakentaminen on aloitettu maanrakentamisen esitöillä. Nämä työt jatkuvat seuraavan 2–3 vuoden aikana. Rakentaminen on ollut mahdollista vuodesta 2023. Rakentaminen jatkuu vaiheittain seuraavan 10–15 vuoden aikana siten, että vuotuinen valmistuvien huoneistojen määrä (n. 100 kpl) kattaa noin 20–25 % vuosittaisesta tarpeesta.