Ohita valikko

Rakastu Ravilaaksoon

Ravilaakso tulee olemaan uusi, sydämellinen kaupunginosa, joka jatkaa Vaasan ruutukaavakeskustaa.

Ravilaaksosta tulee uusi, Vaasan ruutukaavakeskustaa jatkava kaupunginosa. Sen asemakaava-alue koskee Vaasan entistä Raviradan aluetta. Kaava-alueeseen kuuluu moottoritie (E12) Ruutikellarintieltä Malmönkadulle sekä moottoritien lännenpuoleinen alue rajautuen Skoonenkatuun, Ravikatuun ja Ruutikellarintiehen.

Ravilaaksoon rakennetaan noin 135 000 km2:n verran kiehtovaa ja tunnelmallista asuinympäristöä. Alueelle syntyy 1600–1800 uutta asuntoa, jotka tarjoavat kodin 2000–2500 asukkaalle. Alueelle tulee myös monipuoliset mahdollisuudet erilaisille palveluille ja liiketiloille.

Ravilaakson rakentaminen on jo aloitettu maanrakentamisen esitöillä. Työt jatkuvat seuraavan 2–3 vuoden ajan. Ensimmäisten korttelien rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Tavoitteena on, että ensimmäiset asukkaat pääsisivät muuttamaan alueelle vuosina 2022–2023.

Ravilaakso on sydämellinen ja asuntorakenteeltaan monipuolinen kaupunginosa, jossa kaikki tärkeä on lähellä. Täällä viihtyvät niin lapset kuin aikuiset, asukkaat kuin vierailijatkin!

Kaupunki panostaa alueen kehitystyöhön

Ravilaaksoon suunniteltavat monipuoliset palvelut, eläväiset kadut ja aukiot eivät synny itsestään. Ne vaativat kaupungilta aktiivisia toimenpiteitä ja älykästä rakentamisen ohjaus- ja kehitystyötä. Rakentamisessa on tehtävä yhteistyötä sekä kaupungin sisällä, että eri tahojen välillä.

Alueelle halutaan oma identiteetti ja sen syntymiseen panostetaan. Ravilaakson erityispiirteet muodostuvat muun muassa asuinalueen yhteisöllisyydestä, taideohjelmasta sekä kiertotalousajattelusta. Erityisesti panostetaan hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin osana Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaa sekä uusiin tapoihin toteuttaa liike- ja toimitiloja. Myös julkisten tilojen rakentamisen laatuun panostetaan vahvasti. Osa Ravilaakson alueesta pääsee väliaikaiskäyttöön kevään 2021 aikana. Väliaikaiskäyttö on osa alueen kehittämistyötä ja sen identiteetin muotoutumista. Tällä hetkellä kaupunki etsii potentiaalisia kolmannen sektorin toimijoita väliaikaiskäytön toteuttamiseen.

Kestävä ja erilaisista ihmisistä koostuva asukasrakenne, laadukkaat lähipalvelut, yhteisöllisyyden kehittäminen ja kulttuurin monipuolinen edistäminen ovat sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä suuri lisäarvo paitsi Ravilaaksolle, myös koko kaupungille. Ne lisäävät alueen toimivuutta ja vetovoimaa. Monipuolisella kaupunkirakenteella on myös merkittävä paikallistaloutta ja työllisyyttä edistävä vaikutus. Tämä on Vaasan kaupungin strategiaan kirjattua rikkaan ja monipuolisen kaupunkikulttuurin edistämistä!

Kaupunki panostaa alueen kehitystyöhön

Ravilaaksoon suunniteltavat monipuoliset palvelut, eläväiset kadut ja aukiot eivät synny itsestään. Ne vaativat kaupungilta aktiivisia toimenpiteitä ja älykästä rakentamisen ohjaus- ja kehitystyötä. Rakentamisessa on tehtävä yhteistyötä sekä kaupungin sisällä, että eri tahojen välillä.

Alueelle halutaan oma identiteetti ja sen syntymiseen panostetaan. Ravilaakson erityispiirteet muodostuvat muun muassa asuinalueen yhteisöllisyydestä, taideohjelmasta sekä kiertotalousajattelusta. Erityisesti panostetaan hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin osana Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaa sekä uusiin tapoihin toteuttaa liike- ja toimitiloja. Myös julkisten tilojen rakentamisen laatuun panostetaan vahvasti. Osa Ravilaakson alueesta pääsee väliaikaiskäyttöön kevään 2021 aikana. Väliaikaiskäyttö on osa alueen kehittämistyötä ja sen identiteetin muotoutumista. Tällä hetkellä kaupunki etsii potentiaalisia kolmannen sektorin toimijoita väliaikaiskäytön toteuttamiseen.

Kestävä ja erilaisista ihmisistä koostuva asukasrakenne, laadukkaat lähipalvelut, yhteisöllisyyden kehittäminen ja kulttuurin monipuolinen edistäminen ovat sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä suuri lisäarvo paitsi Ravilaaksolle, myös koko kaupungille. Ne lisäävät alueen toimivuutta ja vetovoimaa. Monipuolisella kaupunkirakenteella on myös merkittävä paikallistaloutta ja työllisyyttä edistävä vaikutus. Tämä on Vaasan kaupungin strategiaan kirjattua rikkaan ja monipuolisen kaupunkikulttuurin edistämistä!

Ravilaakson tarina

 1. 1900

  Merenpohjaa

 2. 1930

  Ryytimaa, viljely

 3. 1950

  Raviradan rakentaminen

 4. 27.6.2017

  Alueen asemakaavaluonnos ja siihen liittyvä laatukäsikirja, eli rakentamisen laatua ja toteuttamisen tapaa ohjaava uusi suunnittelutyökalu, on hyväksytty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa 27.6.2017.

 5. 8/2017

  Asemakaavaluonnos oli nähtävillä.

 6. 8/2018

  Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valinnut Vaasan Ravilaakson Kiertotalouskiihdyttämön kymmenen hankkeen joukkoon vuosiksi 2018-2019. Hankkeen avulla selvitetään yhden korttelin rakennuttamisen kilpailutusta kiertotalousteemalla.

 7. 23.3.2020 ja 12.5.2020

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 23.3.2020 ja se sai lainvoiman 12.5.2020.

 8. 2020

  Maanrakentamisen esityöt käynnissä.

 9. 8/2020

  Väliaikaiskäytön toimijoita etsitään.

 • Tahtoisitko elää paikassa, jossa kaikki harrastusmahdollisuudet ovat aivan kulman takana ja arki helppoa?

 • Lisätietoa Ravilaakson alueen rakentamisesta.

 • Ravilaakson väliaikaiskäyttö

  Väliaikaiskäyttö tulee olemaan kiinteä osa koko Ravilaakson kehittämistyötä ja alueen identiteetin syntymistä. Samalla se tekee alueesta ympäristöllisesti, esteettisesti ja toiminnallisesti viihtyisämmän.

 • Ravilaakso on yrittäjän kannalta ihanteellisella alueella: hyvien liikenneyhteyksien varrella ja lähellä keskustaa. Alueen katutila pyritään pitämään mahdollisimman elävänä ja varaamaan aukioille ja vilkkaimpiin risteyksiin avautuvien julkisivujen ensimmäiset kerrokset liikehuoneistoille.

Ota yhteyttä