Ohita valikko
Savitaiteilija

Kulttuuriavustus

Vaasan kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustusta voi hakea kohde- tai toiminta-avustuksena (1- ja 3-vuotinen).

Kulttuuriavustusten hakuaika on 1.-30.11.2023.

HUOMIO! Vaikka haet kulttuuriavustusta vuodelle 2024 ja kulttuuritoimintaa toteutetaan vuonna 2024, sähköisessä järjestelmässä haetaan edelleen vuodelle 2023, koska hakuaika on vuoden 2023 puolella.

Hakemusten toimittaminen

Vuoden 2024 kulttuuriavustusten hakuaika on 1.-30.11.2023 ja hakemuksen voi jättää vain ilmoitetun hakuajan aikana.

Avustusta voi hakea vain sähköisen avustusjärjestelmän kautta marraskuussa.

Apua sähköisen avustushakemuksen tekemiseen saa Kansalaisinfosta, puh 06 325 1550, ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä, puh 06 325 8400.

Tarkistathan ennen hakemuksen täyttöä kulttuuriavustuksen myöntöperusteet.

Avustuksen hakeminen

Yhdistykset ja yhdistysten edustajat voivat rekisteröityä sähköiseen avustusjärjestelmään jo ennen hakuaikaa.

Hakemiseen tarvitset mm.:

 • pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen rekisteröitymistä ja kirjautumista varten
 • tilinumero IBAN-muodossa
 • yhdistyksen rekisteröintivuosi ja y-tunnus
 • yhdistyksen talousarvio sekä toimintasuunnitelma kuluvalta vuodelta
 • yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus
 • yksityishenkilönä haettaessa CV

Ohje rekisteröitymiseen.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun viranomaisen päätös on saanut lainvoiman ja kun avustuksen saaja on toimittanut avustuksen myöntäjän edellyttämät asiakirjat. Ennen avustuksen maksatusta tarkistetaan, onko kaupungilla saatavia avustuksen saajalta ja saatavat kuitataan maksettavasta avustuksesta.

Yleiset myöntöperusteet

 • Hakijan kotikaupungin on oltava Vaasa
 • Avustus voidaan myöntää yksityishenkilöille ja taiteilijoille, työryhmille, yhdistyksille ja yhteisöille
 • Avustusta voidaan myöntää kohdeavustuksena tai toiminta-avustuksena
 • Hakijan tulee esittää hakemuksessaan selkeä toimintasuunnitelma ja realistinen kustannusarvio.
 • Avustuksen saajan on toimitettava saadusta avustuksesta kirjallinen selvitys seuraavan vuoden huhtikuun loppuun (30.4.) mennessä. Mikäli selvitystä ei toimiteta, peritään maksettu avustus takaisin.
 • Jos yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös- ja toimintakertomus ei ole avustusta haettaessa vielä valmiina, on toimitettava viimeinen tilinpäätös ja toimintakertomus. Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava niiden valmistuttua. Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat).
 • Avustuksen saaja
  – mainitsee tuen myöntäjän kaikissa viestintä- ym. materiaalissaan
  – ilmoittaa järjestämänsä tapahtuman tai tilaisuuden kaupungin sähköiseen tapahtumakalenteriin
 • Avustusta ei myönnetä, jos hakija saa avustusta joltain kaupungin toiselta hallintokunnalta samaan kohteeseen.
 • Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 • Kulttuurijaosto voi päättää vuosittain mahdollisista vuosikohtaisista painopisteistä tai teemoista.
 • Avustusta ei myönnetä
  – matkakuluihin (pl. Uumajan kulttuurivaihto)
  – perustutkintoon, esitelmiin, luentoihin, seminaareihin tai kursseille osallistumiseen
  – uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
  – suljettuihin tilaisuuksiin
  – alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
  – lähtökohtaisesti Vaasan ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan (pl. Uumajan kulttuurivaihto), mutta asiaa voidaan tarkastella aina tapauskohtaisesti erikseen
  – samalle yksityishenkilölle tai taiteilijalle kahtena kalenterivuonna peräkkäin

Kohdeavustus

Avustusta voi hakea yksittäiseen projektiin, ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävien, yleisölle avoimien kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen Vaasassa, sekä kaupunginosatapahtumiin. Avustussummat vaihtelevat 300-2500 euron välillä.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään aktiivista kulttuurityötä tekeville vaasalaisille yhteisöille ja yhdistyksille vakiintuneeseen ja jatkuvaan toimintaan.

Hakemusta varten tarvitaan:
– selkeä toimintasuunnitelma
– talousarvio
– edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

***
3-vuotinen toiminta-avustus

Avustus on suunnattu yhdistyksille, joilla on vahva kehittämishalu ja selkeä kehittämissuunnitelma kolmelle vuodelle.

3-vuotisella avustuksella pyritään:
– avustuksen kehittämisvelvoitteen kautta viedä toimijan toimintaa vahvemmin eteenpäin
– antaa yhdistyksille varmuus pidempi aikaisemmasta tuesta ja mahdollisuus systemaattisemmin kehittää toimintaa
– korkeampaan avustussummaan
– tiiviimpään kumppanuuteen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurijaoston ja yhdistyksen välillä

Hakemusta varten tarvitaan
– selkeä kehittämissuunnitelma siitä, miten toimintaa aiotaan kehittää 3 vuoden aikana,
– minkälaisia toimenpiteitä vuosittain tehdään
– minkälainen on vuosikohtainen budjetti (arvio)
– edellisen vuoden tilinpäätöstiedot

Vuosittain käydään kulttuuripäällikön kanssa kumppanuusneuvottelut kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta, sekä mahdollisista muutoksista. Avustuksen saajan ei tarvitse hakea avustusta vuosittain, mutta hänen tulee toimittaa kulttuuripäällikölle vuosittaiset tilinpäätös- ja toimintakertomustiedot.

Taloudellisen tuen lisäksi 3-vuotisen avustuksen saajalle voidaan myöntää tilatukea, joka koskee kaupungintalon, Kulttuuritalo Fannyn ja pääkirjaston Draama-salin käyttöä.

Vuokratukihakemus

Kulttuuritoimijoiden on mahdollista hakea tukea vanhan Opistotalon tiloissa olevien työhuoneiden vuokraan. Vuokratukea vuodelle 2024 haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakuaika on 1.-30.11.2023.

Hakemukset käsitellään kulttuurijaoston tammikuun kokouksessa ja vuokratuki maksetaan päätöksen mukaan koko vuoden osalta. Jos vuokratuen saaja irtisanoo vuokrasopimuksensa kesken vuotta, tulee hänen palauttaa käyttämättä jäänyt tuki.

Vuokratukihakemus toimitetaan kirjaamoon viimeistään 30.11.2023 osoitteeseen kirjaamo@vaasa.fi

Hakemus vuokratuelle

Työhuoneen tiedot

AVUSTUKSEN MAKSATUS

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun viranomaisen päätös on saanut lainvoiman ja kun avustuksen saaja on toimittanut avustuksen myöntäjän edellyttämät asiakirjat. Ennen avustuksen maksatusta tarkistetaan, onko kaupungilla saatavia avustuksen saajalta ja saatavat kuitataan maksettavasta avustuksesta.

 

YLEISET MYÖNTÖPERUSTEET

– hakijan kotikaupungin on oltava Vaasa

– vuokratuki voidaan myöntää yksityishenkilöille ja taiteilijoille, työryhmille, yhdistyksille ja yhteisöille

– harkinnanvaraisen tuettavan toiminnan tulee olla taiteellista toimintaa tai työskentelyä (työhuoneet) tai yhteisöllistä kulttuuritoimintaa (esimerkiksi tapahtumien tai työpajojen muodossa). Vuokratukea ei myönnetä harrastustoimintaan.

– tuki myönnetään kalenterivuodeksi

– hakijan tulee esittää hakemuksessaan perustelut sille, miksi Vaasan kaupungin tulisi myöntää hakijalle tukea vuokrakustannuksiin

– lisäksi hakijan tulee kertoa hakemuksessaan muut myönnetyt ja haetut avustukset, jotka ovat hakuajankohtana tiedossa

– myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

Vuoden vaasalainen kulttuuriteko

Vaasan kaupunki jakaa vuosittain Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon

Palkinnolla huomioidaan jonkin yksityishenkilön tai ryhmän toteuttama kulttuuriteko. Kulttuuriteon tunnusmerkki on, että se on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt, rikastuttanut tai monipuolistanut kaupungin kulttuurielämää. Palkittavan toiminnan tulee kohdistua vaasalaisiin tai Vaasaan.

Kaupunkilaisilta pyydetään ehdotuksia vuosittain aina tammikuussa edellistä vuotta koskien ja kulttuurijaosto päättää palkinnosta kevään aikana. Palkintosumma on 2000 euroa.

Ehdotuksia voi jättää 31.1.2024 mennessä sähköpostitse jenni.niemi@vaasa.fi

Lisätietoja

 • Kulttuuriavustukset

  Kulttuurinen vanhustyö

  Kulttuuritoiminnat- ja palvelut