Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Savitaiteilija

Kulttuuriavustus

Vaasan kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustusta voi hakea kohde-, kaupunkikulttuuri- tai toiminta-avustuksena.

Kenelle: vaasalainen yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö
Hakuaika: maaliskuu 2021

Yleiset myöntöperusteet

1. Hakijan kotikaupungin on oltava Vaasa
2. Avustus voidaan myöntää yksityishenkilöille ja taiteilijoille, työryhmille, yhdistyksille ja yhteisöille
3. Avustusta voidaan myöntää kohdeavustuksena, kaupunkikulttuuriavustuksena, toiminta-avustuksena
4. Hakijan tulee esittää hakemuksessaan selkeä toimintasuunnitelma ja realistinen kustannusarvio.
5. Avustuksen saajan on toimitettava saadusta avustuksesta kirjallinen selvitys seuraavan vuoden huhtikuun loppuun (30.4.) mennessä. Mikäli selvitystä ei toimiteta, peritään maksettu avustus takaisin.
6. Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat).
7. Avustuksen saaja
– on tarvittaessa valmis esiintymään kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.
– mainitsee tuen myöntäjän kaikissa viestintä- ym. materiaalissaan
– ilmoittaa järjestämänsä tapahtuman tai tilaisuuden kaupungin sähköiseen tapahtumakalenteriin
8. Avustusta ei myönnetä, jos hakija saa avustusta joltain kaupungin toiselta hallintokunnalta samaan kohteeseen.
9. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
10. Kulttuurijaosto voi päättää vuosittain mahdollisista vuosikohtaisista painopisteistä tai teemoista.

Avustusta ei myönnetä
– matkakuluihin
– perustutkintoon tai opinnäytetöihin
– uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
– suljettuihin tilaisuuksiin
– esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin
– alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
– lähtökohtaisesti Vaasan ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan, mutta asiaa voidaan tarkastella aina tapauskohtaisesti erikseen
– samalle yksityishenkilölle tai taiteilijalle kahtena kalenterivuonna peräkkäin

Kohdeavustus

Avustusta voi hakea yksittäiseen projektiin tai taiteelliseen työskentelyyn. Avustussummat vaihtelevat 300-2500 euron välillä.

Kaupunkikulttuuriavustus

Avustusta myönnetään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävien, yleisölle avoimien kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen Vaasassa, sekä kaupunginosatapahtumiin.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään aktiivista kulttuurityötä tekeville vaasalaisille yhteisöille ja yhdistyksille vakiintuneeseen ja jatkuvaan toimintaan.

Vuonna 2020 ei ole haettavana 3-vuotisia toiminta-avustuksia, pelkästään 1-vuotisia.

Hakemusta varten tarvitaan:
– selkeä toimintasuunnitelma
– talousarvio
– edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

***
3-vuotinen toiminta-avustus:

Yhdistysten on vuoden 2019 alusta lähtien mahdollista hakea 3-vuotista toiminta-avustusta. Avustus on suunnattu yhdistyksille, joilla on vahva kehittämishalu ja selkeä kehittämissuunnitelma kolmelle vuodelle. Avustuspäätös koskee vuosia 2019-2021.

3-vuotisella avustuksella pyritään:
– avustuksen kehittämisvelvoitteen kautta viedä toimijan toimintaa vahvemmin eteenpäin
– antaa yhdistyksille varmuus pidempi aikaisemmasta tuesta ja mahdollisuus systemaattisemmin kehittää toimintaa
– mahdolliseen avustuksen korottamiseen
– tiiviimpään kumppanuuteen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurijaoston ja yhdistyksen välillä

Hakemusta varten tarvitaan erityisesti
– kolmen vuoden osalta vuosittainen, suuntaa-antava toimintasuunnitelma ja budjetti
– selkeä kehittämissuunnitelma siitä, miten toimintaa aiotaan kehittää koko avustuskauden aikana sekä minkälaisia kehittämistoimenpiteitä tehdään vuositasolla

Vuoden vaasalainen kulttuuriteko

Vaasan kaupunki jakaa vuosittain Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon

Palkinnolla huomioidaan jonkin yksityishenkilön tai ryhmän toteuttama kulttuuriteko. Kulttuuriteon tunnusmerkki on, että se on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt, rikastuttanut tai monipuolistanut kaupungin kulttuurielämää. Palkittavan toiminnan tulee kohdistua vaasalaisiin tai Vaasaan.

Kaupunkilaisilta pyydetään ehdotuksia  vuoden 2020 alussa koskien vuotta 2019 ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää palkinnosta kevään aikana. Palkintosumma on 2000 euroa.

Lisätietoja