Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kulturunderstöd

Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag, stadskulturbidrag eller verksamhetsbidrag.

Till vem: en privatperson, en arbetsgrupp eller ett samfund i Vasa
Ansökningstid: 31.1.2020 kl. 16.00
Ansökan returneras: Vasa stad, registraturen, Rådhusgatan 33, 65100 Vasa
Beslut: kultursektionen, mars
Teman:
– Konstens Natt 30 år
– barnkulturprojekter

Principer för beviljande av kulturunderstöd

1. Den sökande ska ha Vasa som hemort
2. Understöd kan beviljas till privatpersoner och konstnärer, arbetsgrupper, föreningar och sammanslutningar
3. Understöd kan beviljas som
– projektbidrag
– stadskulturbidrag
– verksamhetsbidrag
4. Den sökande ska i sin ansökan framlägga en tydlig verksamhetsplan och en realistisk kostnadsberäkning.
5. Understödsmottagaren ska lämna in en skriftlig utredning gällande det erhållna understödet senast i slutet av april (30.4) följande år. Om en utredning inte lämnas in, återkrävs det utbetalda understödet.
6. Understöd betalas endast ut mot fullständiga ansökningshandlingar (verksamhetsplan, budget, föregående års bokslutshandlingar).
7. Understödsmottagaren
– är vid behov beredd att uppträda på tillställningar som staden ordnar.
– nämner beviljaren av understödet i sitt marknadsföringsmaterial och dyl.
– anmäler sitt evenemang eller tillfälle till stadens evenemangskalender
8. Understöd beviljas inte om den sökande får understöd från någon annan förvaltning inom staden för samma objekt.
9. Ansökningar som inlämnats för sent behandlas inte.
10. Kultursektionen kan årligen besluta om eventuella årsvisa särskilda tyngdpunkter

***
Kulturunderstöd beviljas inte för:
• resekostnader
• grundexamina eller lärdomsprov
• religiösa och partipolitiska tillställningar
• slutna tillställningar
• föredrag, föreläsningar, seminarier och kurser
• alkohol-, livsmedels- och måltidskostnader
• verksamhet som sker utanför Vasa
• samma privatperson eller konstnär två kalenderår i följd

Projektbidrag

Man kan ansöka projektbidrag för kulturverksamhet av projektnatur eller för konstnärligt arbete. Summa som kultursektionen kan bevilja varierar mellan 300-2500.

Stadskulturbidrag

Man kan ansöka stadskulturbidrag för arrangemang av för allmänheten öppna kultur-och konstevenemang i Vasa, vilka ökar delaktighet och samhörighet samt för stadsdelsevenemang.

Verksamhetsbidrag

Kultursektionen kan bevilja verksamhetsbidrag för etablerad och fortgående verksamhet till sammanslutningar och föreningar som bedriver aktivt kulturarbete i Vasa.

År 2020 kan man inte ansöka verksamhetsbidrag för tre år, utan bara ett år.

För ansökan behöver man tillägga föreningens:
– tydlig verksamhetsplan
– budget
– föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

***
Från början av 2019 har föreningar en möjlighet att ansöka ett 3-årigt verksamhetsbidrag. Bidraget är för föreningar som har en stark vilja att utveckla sin verksamhet samt en tydlig utvecklingsplan för tre år. Beslutet gäller år 2019-2021.

Nyttan med 3-åriga modellen:
– med hjälp av understödets utvecklingsskyldighet föra aktörens verksamhet starkare framåt
– stöd för en längre tidsperiod säkerställs och möjlighet att systematiskt utveckla verksamheten
– en eventuell höjning av understödet
– ett intensivare partnerskap med stadens kulturtjänster, kultursektion och föreningar

I samband med ansökan behöver man speciellt
– av föreningen behövs för en treårsperiod en årlig, riktgivande verksamhetsplan och budget
– en tydlig utvecklingsplan om hur föreningen tänker utveckla verksamheten under hela understödsperioden samt hurdana utvecklingsåtgärder som ska göras på årsnivå

Mera information