Ohita valikko

Konserniyhteisöt

Vaasan kaupungin konserniin kuuluu tytäryhtiöitä, osakkuusyhteisöjä sekä kuntayhtymiä (katso konsernikartta).

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman yhteisön muodostamaa yhteisöä, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhtiö). Omistajalla on määräysvalta silloin, kun sillä on yli puolet äänimäärästä yhtiöön.

Osakkuuyhteisö on yhteisö, jonka äänivallasta konsernin emoyrityksellä on 20-50 prosentin osuus suoraan tai välillisesti.

Kuntayhtymä on jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella perustettu. Yhtymä hoitaa jäsenkuntiensa puolesta perussopimuksen mukaisia tehtäviä.