Förbigå menyn

Koncernsamfund

Till Vasa stads koncern hör dotterbolag, intressebolag samt sex samkommuner.

Med kommunkoncern avses en helhet som bildas av kommunen och en eller flera sammanslutningar och där kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmande inflytande i en eller flera sammanslutningar (dottersammanslutning). Ägaren har bestämmande inflytande, då den har över hälften av röstetalet i bolaget.

Intresseföretag är ett företag vars rösträtt innehas av koncernens moderbolag till en andel av 20-50 procent direkt eller indirekt.

En samkommun har bildats genom ett grundavtal som medlemskommunernas fullmäktige godkänner. Samkommunen sköter för sina medlemskommuners räkning de uppgifter som framgår av grundavtalet.

Vasa stads dottersammanslutningar, samkommuner och intressebolag:

Dottersamfund

Fast. Ab Klemetsösvängen

Hemort: Vasa

Kommunens ägarandel: 61,90 %

Koncerns ägarandel: 61,90 %

 

Fastighets Ab Myllynranta

Hemort: Vasa

Kommunens ägarandel: 100 %

Koncerns ägarandel: 100 %

 

Fast.Ab Brändö Laboratorier

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal:  56 %

Koncerns ägarantal: 65,60 %

 

Fast. Ab Cargo Apron

Hemort: Vasa

Kommunens ägarandel: 80,80 %

Koncerns ägarandel: 80,80 %

 

Brändö Företagscentrum Ab

Hemort: Vasa                                                 Palosaaren Yrityskeskus

Kommunens ägarantal: 100 %

Koncerns ägarantal: 100 %

 

Fast. Ab Pikipruukki -koncern

Hemort: Vasa     Pikipruukki Fastighets Ab

Kommunens ägarantal: 100 %

Koncerns ägarantal: 100 %

 

Fastighets Ab Sekahaku

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 53 %

Koncerns ägarantal: 53 %

 

Bostads Ab Teeriniemenkatu 8

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %

Koncerns ägarantal: 100 %

 

Ab EduVamia

Hemort: Vasa

Kommunenn ägarantal: 100 %

Koncerns ägarantal: 100 %

 

Vähänkyrön vuokratalot Oy

Hemort: Vasa  

Kommunens ägarantal: 100 %

Konserns ägarantal: 100 %

 

Vasa Bostadsrätt

Hemort: Vasa Vasa Bostadsrätt Ab

Kommunens ägarantal: 100 %

Koncerns ägarantal: 100 %

 

Fastighets Ab Mäntyhovi

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 70 %

Koncerns ägarantal: 70 %

 

Vaasan Ekolämpö Oy

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %

Koncerns ägarantal: 100 %

 

Vasa Elektriska Ab -koncern

Hemort: Vasa logo

Kommunens ägarantal: 99,94 %

Koncerns ägarantal: 99,94 %

 

Vasaregionens Utveckling Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 58,10 %

Koncerns ägarantal: 58,10 %

 

Vasa yrkeshögskola Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 84 %

Koncerns ägarantal: 84 %

 

Brändö Kampus Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 89,98 %

Koncerns ägarantal: 92,17 %

 

NLC Vaasa Oy

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 60 %

Koncerns ägarantal: 60 %

 

Stormossen Ab

Hemort: Korsholm

Kommunens ägarantal: 54,35 %

Koncerns ägarantal: 54,35 %

 

Vasa Teaterparkering Ab

Hemort: Vasa

Kommunen ägarantal: 100 %

Koncerns ägarantal: 100 %

 

Vasaregionens Turism Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 54,08 %

Koncerns ägarantal: 54,08 %

 

TeeSe Botnia Oy Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 65,74 %

Koncerns ägarantal: 80,26 %

 

Vaasa Parks Oy Ab (koncern)

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 66,67 %

Koncerns ägarantal: 74,19 %

 

Fastighets Ab Vaasan Asemakortteli

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %

Koncerns ägarantal: 100 %

 

Samkommuner

Eskoo Stöd- och kunskapscenter

Hemort: Seinäjoki  

Kommunens ägarantal: 15,58 %

Koncerns ägarantal: 15,58 %

 

Vasaregionens Arenor samkommun
at ky

Hemort: Korsholm

Kommunens ägarantal: 70,77 %

Koncerns ägarantal: 70,77 %

 

Kårkulla Samkommun

Hemort: Pargas

Kommunens ägarantal: 5,92 %

Koncerns ägarantal: 5,92 %

 

Österbottens Förbund

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 40,85 %

Koncerns ägarantal: 40,85 %

 

Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 54,07 %

Koncerns ägarantal: 54,07 %

 

Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur

Hemort: Vasa SÖFUK

Kommunens ägarantal: 21,81 %

Koncerns ägarantal: 21,81 %

Ägarintressesamfund

TT Botnia Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 37,19 %

Koncerns ägarantal: 41,45 %

 

Kvarken Link Ab (koncern)

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 50 %

Koncerns ägarantal: 50 %

 

Expo Österbotten Ab

Hemort: Vasa expo

Kommunens ägarantal: 30,20 %

Koncerns ägarantal: 30,20 %

 

Fab Formansgatan 14

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 38 %

Koncerns ägarantal: 38 %

 

Oy Merinova Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 22,47 %

Koncerns ägarantal: 39,64 %

 

VP Facilities Oy Ab (koncern)

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 33,30 %

Koncerns ägarantal: 40,78 %

 

Fast.ab Vaasan Ylioppilastalo

Hemort: Vasa

Koncerns ägarantal: 50 %

 

Kyrönmaan jätevesi Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 50 %

Koncerns ägarantal: 50 %

 

Mico Botnia Oy Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 38,20 %

Koncerns ägarantal: 48,81 %

 

Vasa Havskampus Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 33,33 %

Koncernens ägarantal: 33,33 %

Ej konsoliderade ägarintressesamfund

Kvarkenhamnar Ab

Hemort: Umeå

Kommunens ägarantal: 50 %

Koncerns ägarantal: 50 %

Underkoncerner

Fast. Ab Pikipruukki

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %

Koncerns ägarantal: 100 %

 

som äger:

 

Bostads Ab Pitkälahdenkatu 31-35

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %

 

Bostads Ab Vaasan Asemakatu 43

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %


Vasa Elektriska Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 99,93 %

Koncerns ägarantal: 99,94 %

 

som äger:

 

Vasa Elnät Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %

 

EPV Energi Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 40,6 %

 


 

Vaasa Parks Oy Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 66,60 %

Koncerns ägarantal: 74,08 %

 

som äger:

 

Vaasan Yrittäjänkatu 17 fast. Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %


 

VP Facilities Oy Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 33,30 %

Koncerns ägarantal: 40,78 %

 

som äger:

 

Producta II Vasa Fast. Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %

 

KOy EnergyLab Vasa

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %


 

Kvarken Link Ab

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 50 %

Koncerns ägarantal: 50 %

 

som äger:

 

NLC Ferry Ab Oy

Hemort: Vasa

Kommunens ägarantal: 100 %

 

Kvarken Link Ab 

Hemort: Umeå

Kommunens ägarantal: 100 %