Ohita valikko

Talousarvio

Vaasan kaupunki noudattaa kokonaisvaltaisella tasolla Kuntaliiton talousarviosuositusta kunnille ja kuntayhtymille. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavan vuoden talousarviokehys hyväksytään joka vuosi ennen lomia.

Kehys koostuu yksityiskohtaisista ohjeista siitä, miten talousarvio tehdään, varsinaisesta talousarviokehyksestä ja siitä, miten strategia tulee ottaa huomioon yksittäisten lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesityksissä. Lautakunnat ja johtokunnat antavat omat yksityiskohtaiset kehyksenmukaiset talousarvioesityksensä alkusyksystä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman

Kaupunginjohtaja valmistelee lautakuntien ja johtokuntien esitysten pohjalta vuosittain tasapainoisen talousarvioesityksen seuraavalle kalenterivuodelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyy myös kaupungin tulevien vuosien investoinnit. Strategian tavoitteet toimivat lähtökohtana talousarvion laatimiselle. Kaupunginvaltuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa sille resurssit.

Kaupunginvaltuuston vuotuisen talousarviokäsittelyn yhteydessä päätetään samalla talousarvion sitovuudesta. Vain valtuusto voi muuttaa talousarvion sisältöä talousarviovuoden aikana. Talousarvion toteutumaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin seurataan talousarviovuonna ja siitä raportoidaan valtuustolle.

Seuranta tehdään kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen seuranta tehdään lautakuntien käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä helmikuussa. Seuraavat seurantaraportit laaditaan kaupungin toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta 30.4. ja 31.8.

Talousarvio 2024

Talousarvio 2023

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019