Ohita valikko

Kuntayhtymät

Vaasan kaupungin valtuusto on nimennyt edustajansa seitsemään kuntayhtymään.

Tietoa kuntayhtymästä

Kuntayhtymät ovat useamman kunnan alueella toimivia tiettyyn palvelualaan liittyviä yhteistyömuotoja.

Kuntayhtymä on perustettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella.

Kuntayhtymä hoitaa jäsenkuntiensa puolesta perussopimuksen mukaisia tehtäviä.

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous.

Vaasan kaupunki on jäsenenä useassa kuntayhtymässä, joiden toimiala liittyy

  1. sosiaali- tai terveystoimeen,
  2. koulutukseen,
  3. kulttuuriin tai
  4. liikuntaan.