Ohita valikko

Kuntayhtymät

Vaasan kaupungin valtuusto on nimennyt edustajansa seitsemään kuntayhtymään.

Tietoa kuntayhtymästä

 • Kuntayhtymät ovat useamman kunnan alueella toimivia tiettyyn palvelualaan liittyviä yhteistyömuotoja.
 • Kuntayhtymä on perustettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella.
 • Kuntayhtymä hoitaa jäsenkuntiensa puolesta perussopimuksen mukaisia tehtäviä.
 • Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous.
 • Vaasan kaupunki on jäsenenä useassa kuntayhtymässä, joiden toimiala liittyy
  sosiaali- tai terveystoimeen,
  koulutukseen,
  kulttuuriin tai
  liikuntaan.