Förbigå menyn

Samkommunerna

Inom Vasa stads förvaltning finns totalt sju (7) samkommuner.

Läs mera om samkommunerna

 • Samkommunerna, som fungerar på ett område som omfattar flera kommuner, representerar en form av samarbete i anslutning till en viss servicesektor.
 • Samkommunen har grundat genom överenskommelsen som medlemskommunernas  fullmäktige har accepterat.
 • Samkommunerna tar hand om de medlemskommunernas uppgifter vilka är bestämda i grundläggande överenskommelse.
 • Enligt 58 § i kommunallagen utövas samkommunens beslutanderätt av samkommunsfullmäktige eller samkommunsstämman.
 • Vasa stad är medlem i flera samkommuner vilkas verksamhetsområden ansluter sig till
  social- och hälsovå,
  utbildning,
  kultur eller
  idrott.