Olet täällä

13.3.2017 - 14:15

Uudet koulutulokkaat päätetty

vaasa_lansimetsan_koulu_s6a3330_vaakanetti.jpg
Ensi syksynä koulunsa aloittaa yhteensä 771 vaasalaislasta. Uuden lukuvuoden myötä kielikylpyopetusta saa kahdessa koulussa koko alakouluvaiheen ajan. Sen sijaan musiikkiluokalle etsitään uutta vaihtoehtoa vähäisen hakijamäärän vuoksi.

Uusista koulutulokkaista 549 aloittaa koulupolkunsa suomenkielisessä ja 222 ruotsinkielisessä perusopetuksessa. Tulevien ekaluokkalaisten vanhempien toiveita on perusopetuksessa kuunneltu herkällä korvalla ja lähes jokainen on pystytty toteuttamaan.

Suurin osa päätöksistä oppilaaksi ottamisesta on tehty maaliskuun alussa. Erikoisluokkien, kuten kielikylvyn päätökset tehdään maaliskuun loppuun mennessä sen jälkeen, kun vanhemmat ovat saaneet esittää toivomuksensa lapsensa koulupolusta.

Kielikylpyopetusta kahdessa koulussa

Alakouluvaiheen kielikylpyopetusta järjestetään tällä hetkellä Keskuskoulussa ja Länsimetsän koulussa Gerbyssä. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti viime vuonna, että Länsimetsästä ei enää siirrytä Keskuskouluun kielikylvyn 3.-6. luokille, vaan siellä aloittavat kielikylpyluokat jatkavat samassa koulussa koko alakoulun ajan.

- Tavoitteenamme on, että kaupungin keskustasta pohjoiseen ulottuvalla alueella asuvat perheet voivat saada lapselleen alakouluvaiheen kielikylpyopetusta oman alueensa koulussa, kertoo aluerehtori Kari Nummela.

Musiikkiluokalle muutosehdotus

Tänä vuonna musiikkiluokalle tuli vähemmän hakemuksia kuin aikaisempina vuosina. Syksyllä musiikkiluokalla aloittaisi 15 oppilasta runsaan 20 sijaan. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle esitetään, että musiikkiluokalle hakeneet sijoitetaan ensi lukuvuodeksi omaan lähikouluun.

- Esimerkiksi jos musiikkiluokalle hakeneen lähikoulu on Onkilahden koulu, sijoitettaisiin hakijat samaan luokkaan, mutta luokkaa täydennetään yleisopetuksen oppilailla, kertoo Onkilahden koulun vs. rehtori Markku Nirkkonen.

Muutoksen jälkeen luokan oppilaat tulevat saamaan musiikkiluokalle valmistavaa musiikin opetusta ja tuntimäärä on sama kuin musiikkiluokalla. Musiikkiluokalle voi hakea uudestaan toisen luokan keväällä. Varsinainen musiikkiluokka voidaan perustaa, jos haun jälkeen on riittävä määrä oppilaita.

Vaasassa on voinut valita musiikin painotetun opetuksen ensimmäisestä luokasta lähtien. Muilla paikkakunnalla painotettu musiikin opetus alkaa pääsääntöisesti 3. luokalla. Myös liikuntaa painottava opetus Nummen koulussa on tarkoitus aloittaa vasta 3. luokalla. Hakijoiden vähäisen määrän myötä se ei kuitenkaan toteudu ensi lukuvuonna 2017–18.

Uusimmat