Olet täällä

22.5.2018 - 17:37

Vaasalaiset anniskelupaikat koetaan turvallisiksi ja viihtyisiksi

Hovioikeudenpuistikko
Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tekivät Pakka-toimintamallin asiakasarviointeja vaasalaisissa anniskelupaikoissa marras- ja joulukuussa 2017. Arviointikohteina oli yhteensä 12 vaasalaista anniskelupaikkaa.

”Jos halusi jotain muuta kuin pelkkää limsaa, oli asiakkaan itse osattava kertoa, mitä halusi.” Näin toteavat arviointeja tehneet opiskelijat. Useimmissa paikoissa alkoholittomat vaihtoehdot kerrottiin kysyttäessä, mutta vain kahdessa paikassa vaihtoehdot olivat menussa esillä.

Ystävällistä asiakaspalvelua

Asiakaspalvelu anniskelupaikoissa koettiin kaiken kaikkiaan ystävälliseksi tai neutraaliksi. Useimmissa paikoissa henkilötodistukset pyydettiin herkästi, vain kahdessa paikassa henkilötodistus jätettiin kysymättä.

Päihtymysastetta arvioitiin anniskelupaikoissa hyvin, mutta joitakin selvästi päihtyneitä päästettiin sisään. Päihtyneille anniskelua havaittiin useissa paikoissa. Yhdessä paikassa päihtymysasteesta ei välitetty lainkaan, eikä liian päihtyneitä poistettu.

Arvioijat toteavat, että jatkoaikapaikkoihin tarvittaisiin enemmän henkilökuntaa, huomioiden vaatesäilytyksenkin ruuhkat. Useimmissa paikoissa henkilökunnan määrä oli arvioijien mielestä riittävä.

Kuittien saamisessa olisi parantamisen varaa. Kiireisissä tilanteissa valtaosa kuiteista laitettiin suoraan roskakoriin.

Anniskelupaikat koetaan turvallisiksi ja viihtyisiksi

Valtaosa anniskelupaikoista koettiin turvallisiksi ja moni melko turvallisiksi. Järjestyksenvalvojia kierteli osassa paikoista runsaasti ja tasaisin väliajoin. Vain yksi paikka koettiin turvattomaksi ja levottomaksi.

Arvioijat muistuttavat, että ruuhkaisessa ravintolassa liian suuri asiakasmäärä lisää levottomuutta ja onnettomuuksien riskiä. Esimerkiksi lattialle putoavat lasit ovat turvallisuusriski.

Valtaosa arvioiduista paikoista oli siistejä ja hyvin viihtyisiä. Siisteys kärsi asiakasmäärän kasvettua suureksi ja myöhäisinä ajankohtina. WC-tiloissa oli epäsiisteyttä, ja omien juomien viemistä WC-tiloihin havaittiin. Muutamassa paikassa viihtyvyyttä vähensi liian kova musiikki.

Uusimmat