Olet täällä

  • Hallintotalo

Osallistumisohjelma

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Näin sanoo kuntalaki. Osallistumista voidaan edistää esimerkiksi keskustelutilaisuuksilla, kuntalaisraadeilla, lausuntopyynnöillä, kokemusasiakkuuksilla ja tukemalla asukkaiden sekä yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Vaasan kaupunki on aloittanut työn kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Tammikuussa 2016 perustettu osallistumistoimikunta valmisteli lokakuun loppuun mennessä kaupungille osallistumisohjelman. Ohjelma luovutettiin kaupunginjohtaja Tomas Häyrylle 16.11.2016. 

Osallistumisohjelman tavoitteena on saada vaasalaisten ääni paremmin kuulumaan kaupungin asioiden hoidossa. Ohjelman perusajatuksena on OSALLISTUVA VAASA, jossa vaasalaiset, heidän valitsemansa luottamushenkilöt ja kaupungin henkilöstö ovat jatkuvassa avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa.

Osallistuvaa budjetointia ja asiakasraateja

Tavoitteeseen pääsemiseksi ohjelmassa esitetään monenlaisia keinoja, kuten osallistuvan budjetoinnin kokeilu rajatulla budjetilla tiettyyn tarkoituksen, iäkkäiden digituutorointi, Wasacafe-kansalaiskeskustelut, matalan kynnyksen aluetilaisuudet, asiakasraadit, asukasyhdistysten yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa sekä opiskelijoiden aktivointi osana kaupunkiyhteisöä.

Valmisteltu yhdessä

Osallistumisohjelmaa valmisteltiin kuntalaisia, kaupungin henkilöstöä, kaupungin eri toimielinten ja vaikuttamisryhmien edustajia sekä eri alojen asiantuntijoita kuullen. Ohjelmatyön etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti kaupungin internet-sivuilla ja palautetta sai lähettää valmistelijoille. 

Osallistumistoimikunnan jäsenet ovat Anita Niemi-Iilahti (puheenjohtaja, sd.), Anne Salovaara-Kero (r.), Anneli Lehto (vas.), Anne-Marie Viinamäki (kok.), Risto Kukko (kesk.), Mauri Ollila (ps.), Juha Tuomikoski (vihr.), Heimo Hokkanen (kd.)  ja Marjo Mäki-Krekola (toimikunnan sihteeri). Pysyvinä asiantuntijajäseninä toimikunnassa ovat kansliapäällikkö Anna-Maija Iitola ja kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock.

Lue ohjelma tästä. 

 

Ajankohtaista