Ohita valikko
Venelaiturit ylhäältä

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Valtuusto käsitteli kokouksessaan tilinpäätöstä, Wasa Stationia ja päiväkotien hankesuunnitelmia

Julkaistu: 13.6.2023

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 12.6. muun muassa tilinpäätöstä, Wasa Stationia sekä kasarmialueen ja Merikaarron uusien päiväkotien hankesuunnitelmia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen. Hyvän työllisyyden ja verotulojen kehityksen ansiosta kaupunki saavutti 9 miljoonan euron tuloksen korkeasta inflaatiosta, koron nostoista ja nousevista terveydenhoitomenoista huolimatta. Investointeja vuonna 2022 tehtiin yhteensä noin 44 miljoonalla eurolla.

Kaupungin verotulot nousivat yli 19 miljoonalla eurolla (6 %) ja saavuttivat ennätystason 333,5 miljoonalla eurolla. Hyvästä verokehityksestä huolimatta oli vuoden 2022 tulos melkein täsmälleen sama kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Toimintakate heikkeni 31 miljoonalla eurolla (7,6 %), mikä pitkälti selittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden siirrosta aiheutuneella 20 miljoonan euron lisälaskulla.

Tilikauden ylijäämä nousi lähemmäs kolmea miljoonaa euroa ja kumulatiivinen ylijäämä vahvistui 12,6 miljoonaan euroon. Tämä on noin 186 euroa per asukas ja huomattavasti vähemmän kuin maan keskiarvo, joka vuonna 2021 oli 2 500 euroa per asukas.

Vuoden 2022 kaupunkikonsernin tulos heikkeni 15 miljoonaan euroon edellisvuoden 20 miljoonan euron tuloksesta. Tämä johtui eniten kaupungin tuloksen heikkenemisestä.

Lue lisää tilinpäätöksestä.

Wasa Station

Kaupunginvaltuustolle esitettiin, että Wasa Stationiin suunnitellun musiikkitalon, liikuntasalin ja cateringravintolan omistusmalli ja operointi toteutetaan niin, että kaupunki vuokraa tilat omistamisen sijaan ja toiminta ulkoistetaan alan toimijalle.

Valtuustolle esitettiin myös, että kaupunginhallitus hyväksyy toteutussopimuksen päivityksen, joka koskee maanvuokrasopimuksia, kiinteistökauppoja sekä energia- ja pysäköintiyhtiötä. Tämä tarkoittaa siirtymistä hankevaiheesta toteutusvaiheeseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen sillä muutoksella, että asia tulee vielä valtuuston päätettäväksi.

Kasarmialueen ja Merikaarron päiväkotien hankesuunnitelmat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vaasan kasarmialueen ja Merikaarron uusien päiväkotien hankesuunnitelmat.

Kasarmialueen päiväkodin rakentaminen alkaa arvioiden mukaan vuonna 2024 ja päiväkoti valmistuu lokakuussa 2025. Merikaarron uuden päiväkodin rakentaminen alkaa hankesuunnitelman mukaan vuonna 2024 ja päiväkoti voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2025.

Lue lisää kasarmialueen uudesta päiväkodista.

Lue lisää Merikaarron uudesta päiväkodista.

Arviointikertomus 2022

Valtuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022. Arviointikertomuksessa käsitellään muun muassa kaupungin vuonna 2022 hyväksytyn strategian toimeenpanoa sekä uudenlaista strategisiin ohjausryhmiin perustuvaa johtamisjärjestelmää. Lisäksi arvioidaan kaupunkikonsernin taloudellisia lähtökohtia sekä niin sanottujen kriisikuntakriteerien kehitystä.

Tutustu arviointikertomukseen www-sivuilla: www.vaasa.fi/arviointikertomus-2022

Henkilöstöraportti 2022

Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2022 henkilöstöraportin. Henkilöstöraportin tavoitteena on antaa luottamushenkilöille, kaupungin johdolle, henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille kokonaiskuva kaupungin henkilöstöstä.

Lue lisää henkilöstöraportista.

 

Kokouksen esityslista liitteineen ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät täältä. 

Kokouksen tallenne on nähtävillä 14 päivää kokouksen jälkeen täällä.