Förbigå menyn
Leende, glad kundbetjänare i arbete

Integrationsservice

Integrationsservicen erbjuder handledning och rådgivning åt personer och familjer som har beviljats internationellt skydd och har fått ett positivt asylbesked. Verksamheten består av individuell handledning och grupphandledning. Vi erbjuder handledning och rådgivning tills tiden för den så kallade kalkylerade ersättningen upphör.

Vi har mottagning för alla kvotflyktingar som kommer till Vasa samt för personer och familjer som har beviljats internationellt skydd och flyttat till Vasa.

Vårt mål är att stöda individen och familjen i olika ärenden, stärka kunnandet och förståelsen kring det finländska samhället samt främja den egna handlingsförmågan.

I vår verksamhet betonas ett respektfullt bemötande av klienten och klientens kultur.

Vi samarbetar aktivt med olika aktörer och utvecklar nya verksamhetssätt och verksamhetsmodeller.

Personalen vid integrationsservicen utgörs av integrationsansvariga, integrationshandledare, barnskötare samt enhetens chef.

Vi är med i Kaikukort-verksamheten.

Klicka här för att komma till inspelningen av jubileumsseminariet ”Integration och glädje i Vasa i 30 år”, vilket hölls som Teams-webbinarium 13.11.2020.

Mottagning av kvotflyktingar

Vi ansvarar för mottagandet av kvotflyktingar som anländer till Vasa tillsammans med andra aktörer. Efter ankomsten till landet får kvotflyktingarna likadan service som andra vid integrationsservicen.

Stadsstyrelsen fattar beslut om mottagandet av kvotflyktingar och gör ett avtal med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) som skrivs under av stadsdirektören. NTM-centralen besluter områdesvis hur de kvotflyktingar som anländer till Finland fördelas mellan olika kommuner.

Individuell handledning och rådgivning

Vi ger individuell handledning och rådgivning med personens behov i beaktande. Handledningen och rådgivningen sker i huvudsak i hemmet eller vid andra verksamhetspunkter.

Integrationsansvariga

En integrationsansvarig ansvarar för planenlig integrationsfrämjande handledning och rådgivning. Den integrationsansvariges uppgift är att göra en allmän bedömning av individens situation och tillsammans med denne utforma en plan för integrationsfrämjande sysselsättning.

Vid behov hänvisar den integrationsansvarige personen vidare till social- och hälsovårdens tjänster.

Integrationshandledare

En integrationshandledare arbetar i par med en integrationsansvarig. Integrationshandledarens uppgift är att vägleda den nyanlända och tillsammans med denne se till att vardagliga saker blir skötta.

Om personen är klient vid socialvården, arbetar integrationshandledaren i nära samarbete med personal inom socialvården.

Gruppverksamhet

Vi ordnar gruppverksamhet i samarbete med olika aktörer.

I samarbete med Vaasa-Opisto genomför vi utbildning i enlighet med integrationsplanen för personer som inte är i arbetslivet, såsom hemmavarande mödrar.

Tillsammans med Kriscenter Valo ordnar vi stabilitetsträning för hantering av traumasymtom.

”Vi läser tillsammans”-nätverkets frivilliga lär ut finska två gånger i veckan i öppna grupper.

Vårt syfte är att genom gruppverksamhet hjälpa individen att komma igång med finskastudierna, ge information om det finländska samhället samt ge individen möjlighet att skapa kontakter och ett socialt nätverk i det nya hemlandet.

I alla grupper för hemmavarande mödrar ordnas även barnpassning.

Erfarenhetsexperter inom integration

I samarbete med Österbottens Föreningar rf utvecklar vi verksamheten för erfarenhetsexperter inom integration. Under 2019 genomgick elva personer utbildningen för att bli erfarenhetsexpert inom integration.

En erfarenhetsexpert inom integration är en person med personlig erfarenhet av frågor relaterade till integration, såsom myndighetstjänster, social- och hälsovårdstjänster och föreningsverksamhet. En erfarenhetsexpert kan anlitas av olika arbetsgrupper, fungera som föreläsare och utbildare eller på annat sätt vara involverad i olika hänelser eller evenemang. Målet med erfarenhetsexpertsverksamheten är att stärka delaktigheten, utveckla genom samarbete och utveckla samarbetet med nya yrkeskategorier och utveckla deras verksamhet tillsammans.

Mer information om verksamheten fås från integrationsenhetens chef.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Öppettider

  • mån, tis och tors kl. 9.00-15.00, ons och fre kl 9.00-12.00