Ohita valikko
Nuoret

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön tarkoituksena on nuorten hyvinvoinnin lisääminen, kasvun tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Tavoitteena on vahvistaa koulu- ja oppilasyhteisöä eri toimintamenetelmin.

Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan luotettavien aikuisten toimesta, jotka antavat nuorille tukea ja kasvatuksellista ohjausta matalalla kynnyksellä pohjautuen nuorten omiin tarpeisiin. Nuorisotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten henkilöstön kanssa.

Vaasan kaupungin nuorisopalvelut tekee nuorisotyötä suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa sekä oppilaitoksissa.

Nuorisopalveluiden nuorisotyön toiminnat kouluissa ja oppilaitoksissa

  • joustava perusopetus (JOPO); Merenkurkun koulu ja Variskan yhtenäiskoulu
  • nuoriso-ohjaajien vierailut säännöllisesti eri kouluilla kohdaten nuoria välitunneilla
  • etsivän nuorisotyön vierailut ja vastaanotot säännöllisesti Vaasan ammattikorkeakoulussa ja Vamia:ssa

Ota yhteyttä

  • JOPO, Variskan yhtenäiskoulu, Tanja Ala-Leppilampi  0405885871

  • JOPO, Merenkurkun koulu, Hanna Haapaniemi  0405308653

  • Etsivä nuorisotyö, Päivystyspuhelin  0404802895

  • Palvelupäällikkö, yhteisöllinen nuorisotyö, Anna-Leena Orava  0401629948