Förbigå menyn
Unga

Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

Syftet med det ungdomsarbete som görs i skolor och läroinrättningar är att öka de ungas välbefinnande, stöda deras tillväxt och stärka dem socialt. Målet är att stärka skol- och elevgemenskapen genom olika verksamhetsmetoder.

Ungdomsarbetet i skolor och läroinrättningar utförs av pålitliga vuxna som utgående från de ungas egna behov ger dem stöd och fostrande handledning med låg tröskel.  Ungdomsarbetet görs i tätt samarbete med skolornas och läroinrättningarnas personal.

Vasa stads ungdomsservice utför ungdomsarbete i finskspråkiga och svenskspråkiga skolor samt läroinrättningar.

Ungdomsservicens ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

  • flexibel grundläggande utbildning (JOPO); Merenkurkun koulu och Variskan yhtenäiskoulu
  • ungdomsledarnas regelbundna besök i olika skolor, träffar ungdomar på rasterna
  • det uppsökande ungdomsarbetets regelbundna besök och mottagningar i Vasa yrkeshögskola och Vamia

Projektet för stärkande av skolungdomsarbetet

Två ungdomsledare på heltid i två olika skolor; Onkilahden yhtenäiskoulu och Borgaregatans skola

Verksamhetsmetoder inom projektet för stärkande av skolungdomsarbetet:

  • att träffa elever på rasterna och spendera tid med ungdomar
  • att införa mer aktivitet på rasterna
  • att ordna smågruppsverksamhet enligt ungdomarnas behov och önskemål
  • att delta i lektioner
  • att på olika sätt skapa gruppsammanhållning
  • att verka tillsammans med elevkåren
  • att vid behov diskutera på tumanhand med ungdomarna

Ta kontakt