Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

viulis

Soitto-opinnot

Kuula-opistossa annetaan opetusta seuraavissa soittimissa:

  • Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso
  • Puupuhaltimet: huilu, oboe, klarinetti ja saksofoni
  • Vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, baritonitorvi, pasuuna ja tuuba
  • Muut: piano, kitara ja harmonikka
  • Rytmisoittimet: sähkökitara, sähköbasso, keyboard/piano, rummut, saksofoni ja klarinetti

Opetusta annetaan myös klassisessa ja rytmilaulussa.

Kuula-opisto tarjoaa taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää. Olemme sitoutuneet noudattamaan valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmia ja toimintamalleja. Opetuksemme on tasolta toiselle etenevää, ja oppilaat suorittavat opintojensa aikana instrumenttiopintoja, musiikin perusteiden ja yhteismusisoinnin opintoja tähtäimenään päättötodistus.

Opintojen kulku

Soitinstartti
Joskus parhaiten sopivan soittimen löytyminen vaatii enemmän aikaa. Nuorimpien oppilaiden soitto alkaakin soitinstarttina, eräänlaisena kokeiluopintona. Soittotunnilla käydään joko yksin tai ryhmässä 1 – 2 kertaa viikossa.  Kuula-opistolla on soitinvuokraamo, josta on mahdollisuus saada lainasoitin opintojen alkutaipaleelle.

Musiikin perusopinnot
Startti-ikää vanhemmat oppilaat valitaan koeajaksi ikäjärjestyksessä nuorimmista alkaen. Alle 15-vuotiaille tarjottavan koeajan pituus on yksi lukuvuosi ja tätä vanhempien puoli lukuvuotta. Opettaja arvioi oppilaan suoriutumista sekä motivaatiota musiikin opetussuunnitelman opintojen mukaisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Tätä arviota hyödynnetään oppilaspaikan saamisen perusteena.

Omalla soittotunnilla käydään kerran viikossa. Kaikki tunnit pidetään iltapäivisin ja iltaisin. Yhteismusisointi aloitetaan heti, kun taidot siihen riittävät. Harjoitukset ovat kerran viikossa tai hieman harvemmin.

Musiikin perusteilla eli teoria-aineilla vahvistetaan soittotaitoa. Opetus alkaa sinä vuonna, kun oppilas täyttää 11 vuotta (sivutoimipisteissä 10 vuotta). Opetusryhmä kokoontuu kerran viikossa. Vanhempana opintonsa aloittaneiden musiikin perusteiden tunnit alkavat viimeistään 2. opintovuotena.

Perusopintojen tavoitteet on jaksotettu neljään opintokokonaisuuteen, jotka tehdään pääsääntöisesti 2 vuoden välein. Perusopintojen todistukseen vaadittavan opintokokonaisuuden muodostavat pääinstrumenttisuoritus, yhteismusisointi ja musiikin perusteet.

Syventävät opinnot
Perusopintojen jälkeen voivat opinnot jatkua syventävillä opinnoilla. Opintosi voivat olla osana kouluopintojasi (Taikonakatemia). Syventävien opintojen opintokokonaisuus vastaa ammattiopintojen aloittamiseen vaadittavaa tietotaitoa.

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut syventävien opintojen mukaiset opinnot/ opintokokonaisuudet sekä tehnyt lopputyön.

Jousisoittimet

Viulu ja alttoviulu

Viulu on hienostunut soitin, jossa on lumoava sointi. Sitä voidaan soittaa sekä jousella että näppäillen, yksin soolona tai orkesterin kanssa yhdessä. Sillä voi soittaa monenlaista musiikkia iloisesta haikeaan ja nopeatempoisesta rauhalliseen. Sopiva aloitusikä on 6 vuotta tai myöhempi.

Sello

Sello on viulua ja alttoviulua suurempi jousisoitin, jota soitetaan istuen. Sellolla on laaja ääniala, joten sillä voi soittaa sekä korkealta että matalalta. Sello on myös tärkeä orkesterisoitin. Sellonsoiton voit aloittaa n. 6-vuotiaana tai tätä vanhempana.

Kontrabasso

Kontrabasso on jousisoittimista suurin ja sillä on orkesterin matalin sointi. Kontrabasso sopii hyvin myös jazzyhtyeeseen. Sopiva aloitusikä soittoharrastuksen aloittamiseen on 9 vuotta tai myöhemmin.

 

Puupuhaltimet

Huilu (poikkihuilu)

Poikkihuilu on suosittu puhallinsoitin. Poikkihuilun klassinen ohjelmisto on laaja soittimen pitkän historian takia, mutta sillä soitetaan myös kansanlauluja, poppia ja jazzia. Saat myös mahdollisuuden soittaa yhdessä muiden puhallinsoittajien tai pianoa tai kitaraa soittavan kaverin kanssa. Huilun soittamisen voi aloittaa 6-vuotiaana tai myöhemmin.

Oboe

Oboe on puupuhallin, joka muistuttaa monella tapaa klarinettia. Suukappaleena oboessa on puinen kaksoisruokolehdykkä. Puhallus saa lehdykät värähtelemään ja muodostamaan äänen. Oboella on oma tärkeä paikkansa sekä puhallinorkesterissa että sinfoniaorkesterissa. Sopiva aloitusikä on 9 vuotta tai myöhemmin.

Klarinetti

Klarinetti on puupuhallin, jonka lämmin ja pehmeä sointi sopii kauniisiin melodioihin. Klarinetilla on rikas ääniala, joten sillä voidaan soittaa erittäin korkeita ja matalia ääniä sekä voimakkaita ja hyvin vaimeita ääniä. Klarinetti on kiva orkesterisoitin. Klarinetin soiton voi aloittaa jo 6 vuoden ikäisenä.

Saksofoni

Saksofoni on kauniin kullanvärinen puhallinsoitin, ja niitä on erikokoisia ja erimuotoisia. Kooltaan pienimmässä saksofonissa on suora putki, mutta useimmat saksofonit ovat tyylikkäästi taivutettuja. Soittimen ääni on voimakas, mutta sillä voidaan soittaa myös hyvin pehmeää ja tunnelmallista musiikkia. Saksofoniharjoittelun voi hyvin yhdistää klarinetin soittoon, sillä soitinten puhallustekniikka on sama. Saksofonin soiton voi aloittaa jo 6 vuoden ikäisenä.

 

Vaskipuhaltimet

Käyrätorvi

Käyrätorvi on jännittävä vaskipuhallin, jolla on laaja ääniala. Sillä voi soittaa sekä hyvin korkeita että hyvin matalia ääniä. Käyrätorvessa on pitkä putki, joka on kierretty rullalle. Käyrätorvi on tärkeä orkesterisoitin. Käyrätorven soiton voi aloittaa noin 8-vuotiaana.

Trumpetti

Trumpetti on kirkasääninen vaskipuhallin, joka soi hienosti ja soveltuu mainiosti sekä sooloihin että yhteissoittoon. Trumpetteja on erityyppisiä. Trumpetinsoiton voi aloittaa noin 8-vuotiaana kornetilla tai taskutrumpetilla.

Pasuuna

Pasuuna on moni-ilmeinen vaskipuhallin, jota käytetään kaikissa musiikkilajeissa. Soittimessa on edestakaisin vedettävä luisti äänen korkeuden säätelemiseksi, minkä vuoksi pasuunaa kutsutaan myös vetopasuunaksi. Pasuunaa käytetään sekä soolo- että yhteissoitossa. Pasuunalla on tärkeä rooli mm. puhallinorkesterissa, sinfoniaorkesterissa ja muissa erilaisissa kokoonpanoissa. Pasuunansoiton voi aloittaa noin 8-vuotiaana.

Baritonitorvi

Baritonitorven sointi on kaunis, täyteläinen ja pehmeä. Baritonitorvi kuuluu vaskipuhaltimiin ja sillä on keskeinen rooli puhallinorkesterissa. Se soveltuu myös muihin kokoonpanoihin sekä soolosoittimeksi. Baritonitorvensoiton voi aloittaa noin 8-vuotiaana.

Tuuba

Tuuba on vaskipuhaltimista kookkain ja sen sointi on leveä ja syvä. Tuubisoittimia on olemassa monen kokoisia. Yhteissoitossa tuuba on tärkeä soitin, sillä se antaa soinnille pohjan. Soittoharrastuksen voi aloittaa noin 8-vuotiaana.

Muut soittimet

Piano

Piano on monipuolinen soitin, joka sopii kaikkiin musiikkilajeihin. Pianolla voit soittaa soolokappaleita itseksesi tai musisoida bändissä yhdessä muiden kanssa. Piano sopii myös muiden soittimien tai laulun säestämiseen. Koska pianolla on laaja koskettimisto ja se kykenee suuriin voimakkuusvaihteluihin, vastaa se soittimena lähes koko orkesteria. Pianonsoiton aloitusikä on noin 8 vuotta. Oppilaalla oltava harjoittelua varten piano.

Kitara

Akustisella kitaralla soitetaan eri tyylisiä soolokappaleita. Voit myös soittaa yhdessä toisten kitaristien tai muiden soittimien kanssa. Ohjelmisto sisältää kappaleita klassisesta musiikista rokkiin.

Akustisen kitaransoiton voi aloittaa jo n. 7-vuotiaana. Kitaran voi tarvittaessa vuokrata Kuula-opistolta.

Harmonikka

Harmonikka on ihastuttava soitin, joka käy useimpiin musiikkilajeihin. Se on paitsi erinomainen soolosoitin myös hyvä säestyssoitin, joka sopii erilaisiin kokoonpanoihin. Harmonikansoiton voi aloittaa jo noin 7-vuotiaana.

Rytmisoittimet

Sähköbasso

Sähköbasson tehtävänä on luoda tukeva pohja soitettavalle musiikille. Yksinkertaisia kappaleita soittamalla myös aloittelija pääsee nopeasti vauhtiin bassonsoitossa. Sähköbasso on paljon monipuolisempi soitin kuin yleisesti luullaan ja se tarjoaa soittajalleen loputtomasti haasteita. Sähköbassonsoiton aloitusikä Kuula-opistossa on 9 vuotta.

Sähkökitara

Sähkökitara on mukana useimmissa yhtyeissä ja se on yksi tämän hetken suosituimmista soittimista. Sähkökitaralla voit joko säestää tai soittaa sooloja. Sen ääni tarjoaa uskomattomia variaatiomahdollisuuksia. Sähkökitaraa käytetään useimmissa suosituissa musiikkilajeissa ja sitä on hauska soittaa. Kuula-opistossa voi aloittaa sähkökitaran soiton n. 9-vuotiaana.

Rummut ja muut lyömäsoittimet

Rumpusetti on yleisessä käytössä useimmissa bändeissä. Rumpujen soittaminen on hauskaa ja monipuolista: voit oppia soittamaan lukemattomia erilaisia rumpukomppeja ja musiikkilajeja. Bändissä rumpujen tärkein tehtävä on säestää musiikkia ja ylläpitää tempoa ja luoda siten vahva pohja, jolle koko musiikkiesitys rakentuu. Rummut on lisäksi erinomainen soolosoitin.

Kuula-opistossa voit opetella soittamaan myös klassisia lyömäsoittimia kuten marimbaa, ksylofonia ja patarumpuja. Aloitusikä on 9 vuotta.

Yhteystiedot